Ultima editie tiparita in format pdf

Cum şi cine se ocupă de evaluarea dezvoltării psihosomatice pentru înscrierea la clasa pregătitoare!

Publicat pe 2019-03-07 11:20:48Mihail Marinescu

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare, se precizează în Metodologia de înscriere în învăţământul primar. Tot în documentul respectiv (care poate fi consultat şi pe site-ul edu.ro, dar şi pe isj.ph.edu.ro) părinţii sunt înştiinţaţi despre paşii pe care trebuie să-i urmeze cu privire la evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului/copiilor lor.
Ce precizează Metodolgia
Înscrierea copiilor, menționați mai devreme, în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților/ tutorilor legal instituiți/ împuterniciților legali, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Părinții ai copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020, sau ai celor pentru care evaluarea menționată arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului județean de resurse și asistență educațională în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare. În evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor este implicat personalul de specialitate al CJRAE, personal de specialitate din alte instituții/unități, precum și medici școlari sau medici de familie, acolo unde este necesar. Comisia județeană de înscriere a copiilor în învățământul primar poate decide organizarea evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor atât la sediul CJRAE, cât și în diferite zone ale județului cu prioritate în grădinițe, pentru a facilita accesul părinților și al copiilor la această evaluare. Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor depun, la CJRAE, o cerere tip în care solicită evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului. În situația în care comisia județeană decide organizarea evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor și în alte zone ale județului/municipiului București, depunerea cererilor se poate face și la sediul unităților/instituțiilor în care se realizează evaluarea. Perioada de desfășurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum și adresele unităților/instituțiilor la care se desfășoară evaluarea sunt stabilite de comisia județeană și sunt afișate la toate unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar. Activitatea de evaluare a dezvoltării psihosomatice va fi planificată în intervalul orar 10,00-18,00, astfel încât programul de desfășurare să sprijine accesul părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali la serviciile de evaluare. La încheierea evaluării dezvoltării psihosomatice a fiecărui copil, rezultatul evaluării este comunicat, în scris, părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat. Rezultatul evaluărilor dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ este înscris într-un proces-verbal, semnat de specialiștii care au efectuat evaluarea. CJRAE transmite procesul-verbal comisiei județene/a municipiului București, care asigură păstrarea sa la dosarul comisiei.