Ultima editie tiparita in format pdf

Situaţia la învăţătură a elevilor prahoveni pe primul semestru al anului şcolar 2018-2019

Publicat pe 2019-03-07 16:50:32Mihail Marinescu

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi-a prezentat astăzi, 7 martie, raportul de activitate valabil pentru prima parte a acestui an şcolar, cu titulatura „Starea învăţământului prahovean pe primul semestru al anului şcolar 2018-2019”. Evenimentul a fost găzduit de Sala Europa a Consiliului Judeţean Prahova. Din bogatul material pus la dispoziţia publicului am selectat, pentru moment, capitolul referitor la situaţia la învăţătură a elevilor prahoveni. Se observă, astfel, că cel mai mic procent de promovabilitate s-a înregistrat la învăţământul profesional, doar 67.22% dintre cei care au continuat studiile reuşind să treacă mai departe în semestrul al doilea.
Iată, mai exact, cum se prezintă situaţia:
La învăţământ primar: 32.408 înscrişi, 32.307 rămaşi la sfârşitul smestrului, 30.961 promovaţi (95.83%), 957 corigenţi, 389 cu situaţia neîncheiată;
La învăţământ gimanzial: 26.904 înscrişi, 26.807 rămaşi la sfârşitul semestrului, 22.963 promovaţi (81.93%), 4.090 corigenţi, 754 cu situaţia neîncheiată;
La învăţământul liceal: 19.772 înscrişi, 19. 681 rămaşi la sfârşitul semestrului 19.772 promovaţi (85.88%), 1.997 corigenţi, 961 cu situaţia neîncheiată;
La învăţământul profesional: 2.972 înscrişi, 2.932 rămaşi la sfârşitul semestrului, 1.971 promovaţi (67.22%), 358 corigenţi, 603 cu situaţia neîncheiată.
*În anul şcolar 2018-2019, sistemul judeţean al învăţământului preuniversitar de stat funcţionează cu 212 de unităţi cu personalitate juridică, din care 25 de grădiniţe, 127 de şcoli gimnaziale , 45 colegii şi licee, 6 şcoli speciale, 1 Palat al Copiilor şi 4 cluburi ale copiilor , 1 club sportiv, CJRAE, Centrul Judeţean de Excelenţă şi CCD. Învăţământul particular cuprinde un număr total de 25 unităţi de învăţământ. În judeţul Prahova funcţionează şi un colegiu militar cu finanţare de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, respectiv Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” Breaza - nu este inclus în Reţeaua unităţilor de învăţământ prezentată mai sus. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Prahova – are în subordine 9 centre logopedice, grevate pe lângă unităţi de învăţământ din judeţ, iar Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Prahova - are în subordine 23 de Cabinete de asistenţă psihopedagogică care funcţionează în unităţi de învăţământ preşcolar, gimnazial şi liceal.