Ultima editie tiparita in format pdf

Profesorii coordonatori de proiecte educaţionale şi-au dat întâlnire la ISJ Prahova

Publicat pe 2019-02-25 12:15:38Mihail Marinescu

La sediul Inspectoratului Școlar Județean Prahova (ISJ)a avut loc vineri, 22 februarie, sub coordonarea doamnei inspector școlar pentru educaţia permanentă şi activităţi extraşcolare, Cristina Petre, întâlnirea coordonatorilor de proiecte educative desfășurate de școlile prahovene. Activitatea extraşcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar se desfăşoară conform reglementărilor Anexei 2 la OMECTS nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare. Desfăşurate în afara orelor de curs, aceste activităţi aduc elemente de noutate față de disciplinele studiate de elevi prin curriculumul obligatoriu. Ele pot avea la bază informațiile acumulate și competențele dezvoltate de elevi pe parcursul anului școlar, fiind complementare sau vizând aplicarea practică a acestor informații și competențe. Organizarea activităților educative are la bază dorința elevilor de a se implica în proiecte extrașcolare, parteneriatul unității școlare cu alte instituții care pot furniza resurse pentru astfel de activități, dorința profesorilor de a realiza și alte activități, în afara orelor de curs, opțiunea managerilor școlari pentru diversificarea serviciilor educaționale, în scopul creșterii atractivității ofertei unității școlare, impactul pozitiv asupra comunității etc. În cazul palatelor și a cluburilor copiilor, implementarea de proiecte educative este una dintre modalitățile de evaluare a activității de cerc a copiilor și a profesorilor deopotrivă. La apariția formularului de aplicație, în luna octombrie 2018, toate unităţile de învăţământ au fost informate în vederea scrierii şi depunerii proiectelor educaţionale pentru evaluarea şi includerea acestora în Calendarul Activităţilor Educative Judeţene (C.A.E.J.), Calendarul Activităţilor Educative Regionale/Interjudeţene (C.A.E.R./I) şi Calendarul Activităţilor Educative Naţionale (C.A.E.N.). În luna noiembrie 2018, la sediul I.S.J. Prahova s-au desfăşurat activităţi de consiliere în scrierea proiectelor, la care au participat profesori de diferite specialităţi, învăţători şi educatoare. În urma evaluării, au fost aprobate şi incluse în C.A.E.J. 159 de proiecte, în C.A.E.R./I - 69 de proiecte, iar în C.A.E.N. - 9 proiecte. Vineri, în cadrul întâlnirii, a fost prezentată procedura de implementare a activităților din proiecte și au fost repartizate persoanele care vor monitoriza proiectele.