Ultima editie tiparita in format pdf

Se anunţă schimbări radicale în privinţa efectuărilor concediilor de odihnă din sistemul de învăţământ

Publicat pe 2019-02-07 11:37:07Mihail Marinescu

Personalul de conducere din şcoli şi inspectorii şcolari vor trebui să efectueze concediile de odihnă în timpul vacanţelor şcolare şi să le programeze cu mai mult timp înainte

Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat, pentru dezbatere publică, un ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ. Astfel, ministrul Ecaterina Andronescu doreşte ca şi directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar să fie cuprinşi în aceeaşi lege cu personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic în ce priveşte efectuarea concediului de odihnă. „Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic, directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar şi centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă psihopedagogică beneficiază de concediu de odihnă conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.” În prezent, doar personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic beneficiază de concediu de odihnă, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, potrivit normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ. Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar beneficiază de dreptul la concediul de odihnă anual cu plată, cu o durată de 62 de zile lucrătoare, în perioada vacanţelor şcolare. De asemenea, în actul publicat pentru dezbatere publică se cere ca „efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor. Consiliul de administraţie al fiecărei unităţi de învăţământ va întreprinde măsurile necesare ca întregul personal de predare şi de conducere din cadrul unităţii de învăţământ să efectueze concediul de odihnă în perioada vacanţelor şcolare, cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale. Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat”, se mai scrie în ordinul MEN lansat pentru dezbatere publică pe site-ul www.edu.ro.