Ultima editie tiparita in format pdf

Valoarea burselor în anul şcolar 2018 - 2019

Publicat pe 2019-01-29 11:30:31Mihail Marinescu

A fost promulgat, recent, proiectul pentru modificarea Legii Educaţiei, prin care consiliile locale sunt obligate să acorde burse elevilor, bursele putându-se cumula. Bursele care sunt acordate în anul şcolar 2018-2019 sunt: burse sociale sau burse de ajutor social, burse de studiu, burse de merit, burse de performanţă. Potrivit iniţiativei legislative, cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor social se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului. Pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau nedeplasabili din motive medicale se poate organiza învăţământ la domiciliu sau pe lângă unităţile de asistenta medicale.

Burse sociale: bursă socială pentru elevii orfani sau bolnavi – 300 lei/lună; bursă socială pentru elevii din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate – 100 lei/lună; bursă socială pentru elevii al căror venit net lunar pe membru de familie nu este mai mare de 50% din salariul minim net pe economie – 300 lei/lună; bursă de ajutor social ocazional – 300 lei.

Burse de performanţă: 1.000 lei/lună pentru elevii care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare şi pentru cei care s-au calificat în loturile de pregătire organizate pentru competiţiile internaţionale; 500 lei/lună pentru elevii care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul Educaţiei.

Burse de merit: bursă de merit pentru media 10 (600 lei/lună); bursă de merit pentru medii cuprinse între 9,99 şi 9,50 (300 lei/lună); bursă de merit pentru medii cuprinse între 9,49 şi 9,00 (200 lei/lună); bursă de merit pentru medii cuprinse între 8,99 şi 8,50 (70 lei/lună).

Acte necesare pentru obţinerea bursei de studiu
Acte care dovedesc venitul net pe ultimele 3 luni al tuturor membrilor familiei 1. adeverinţa salariu net, defalcat pe fiecare lună (din iunie 2018 până în august 2018, inclusiv) + valoarea tichetelor de masă/cadou, unde e cazul; 2. adeverinţe şomaj pe ultimele 3 luni, unde e cazul; 3. adeverinţe ajutor social pe ultimele 3 luni, unde e cazul; 4. talon alocaţie pentru toţi copiii aflaţi în întreţinere, în original; 5. cupoane pensie, unde e cazul, în original; 6. orice act care dovedeşte un venit net dobândit în ultimele 3 luni sau orice act legal/ notarial care dovedeşte că familia nu dispune de niciun fel de venituri; 7. copii certificate naştere ale tuturor copiilor aflaţi în întreţinere; 8. copii buletin de identitate (ale ambilor părinţi, unde e cazul); 9. adeverinţa de elev pentru fraţii care învaţă în alte unităţi şcolare, cu suma bursei acordate de şcoală respectivă; 10. adeverinţe de venit de la administraţia financiară (anaf), în original, pe ultimele 3 luni : din iunie 2018 – august 2018 ( pentru ambii părinţi) – obligatoriu.