Ultima editie tiparita in format pdf

Amenzi de 297.500 lei de la ISU Prahova

Publicat pe 2019-01-07 15:46:27Daniel Lazar

În luna decembrie, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfăşurat 40 de activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor, la categoriile de obiective unde este preconizat un aflux mare de persoane, cum ar fi unități de cazare (hoteluri, pensiuni turistice și agroturistice, cabane montane), unități de alimentație publică unde au fost organizate mese festive, precum și la spații comerciale de tipul supermarketuri, mall-uri sau hipermarket-uri. Pe timpul verificărilor au fost depistate 130 de încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, dintre care 61 au fost înlăturate pe timpul desfășurări acestor acțiuni. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecţiei de prevenire a aplicat un număr total de 130 de sancţiuni, cuprinzând 97 de avertismente şi 33 de amenzi, în cuantum de 297.500 lei.

Principalele deficienţe au constat în neasigurarea funcţionării optime a mijloacelor tehnice de primă intervenţie (stingătoare), executarea lucrărilor de modernizare fără solicitarea autorizației de securitate de incendiu, neasigurarea marcării complete a tuturor căilor de acces şi evacuare cu indicatoare de securitate, instalaţii electrice defecte sau exploatate necorespunzător, deficienţe de ordin organizatoric etc.

Cu ocazia controalelor, au fost organizate şi desfăşurate 4 exerciţii de alarmare, evacuare și intervenție la locul de muncă, în caz de incendiu, cu 220 de participanți și 24 de instruiri la operatori economici cu 328 de participanți.

Totodată, au fost emise 16 autorizații de securitate la incendiu pentru obiectivele care funcționau fără acest act administrativ, 3 acorduri pentru organizare jocuri de artificii cu articole pirotehnice și 28 de activități pentru acordare asistență tehnică de specialitate.

În luna decembrie, personalul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a continuat să desfășoare, la nivelul întregului județ, acţiuni de informare preventivă aferente campaniilor “Nu tremur la cutremur” și “RISC”, campanii ce vizează transmiterea către populație a informațiilor corecte privind modul de comportare în cazul producerii unui cutremur, respectiv a informațiilor ce urmăresc reducerea incidentelor de natura incendiilor, exploziilor etc., care sunt cauzate de improvizaţii la instalaţiile de gaze naturale şi electricitate, precum şi de coşuri de fum necurăţate.