Ultima editie tiparita in format pdf

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova a împlinit jumătate de centenar în an centenar !

Publicat pe 2018-12-17 16:41:29Mihail Marinescu

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova a împlinit 50 de ani de existenţă, prilej cu care vineri, 14 decembrie, a fost organizată o activitate festivă foarte frumoasă la Sala Europa din cadrul Consiliului Judeţean Prahova. Au fost prezenţi atât actuali inspectori şcolari, cât şi foşti inspectori şcolari, bineînţeles alături de actuala conducere a ISJ Prahova – prof. Nicolae Angelescu, prof. Liliana Ţenescu, prof. Horia Victor Toma, dar şi de reprezentanţi ai autorităţilor judeţene, ai unor instituţii, cu excepţia Primăriei Ploieşti, care nu şi-a trimis niciun reprezentant la eveniment! Şi tocmai acum, când s-a împlinit jumătate de centenar într-un an centenar! Activitatea festivă, organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, a avut parte de multă emoţie, frumuseţe, dar şi de dragoste, toate izvorând din respectul pentru învăţământ şi pentru meseriei de profesor. Încă din startul activităţii festive, cu intonarea Imnului de stat, ne-am dat seama că organizatorii ne-au pregătit ceva foarte delicat, altfel decât vedeam la sărbătorile din anii precedent. Imnul a fost interpretat de elevul Andrei Chelba (clasa a VI-a la Liceul Tehnologic Starchiojd) , îmbrăcat în costum popular. A fost un moment care nu avea cum să nu te emoţioneze. După intonarea Imnului de stat al României şi a unor scurte discursuri a venit momentul acordării, de către conducerea ISJ, plachetelor, insignelor, diplomelor aniversare foştilor inspector şcolari generali şi generali adjuncţi. S-au oferit distincţii şi autorităţilor judeţene şi instituţiilor cu care ISJ colaborează în diverse activităţi, fie şcolare, fie extraşcolare. De asemenea, Consiliul Judeţean Prahova, prin preşedintele Bogdan Toader şi vicepreşedintele Ludmila Sfârloagă, a oferit Diploma de Excelenţă Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova. A urmat vizionarea unui film documentar destul de cuprinzător despre judeţul Prahova, despre învăţământul prahovean, dar care a cuprins şi unele secvenţe dintr-un film vechi ce arăta cam cum se făcea şcoală în vremea lui Ion Creangă. Partea de final a evenimentului avea să aparţină artei, mai exact a dansului, cântecului şi teatrului, oferite de Palatul Copiilor din Ploieşti, condus de prof. Silviu Anghel, întregul moment fiind coordonat de prof. Cristina Petre – inspector şcolar pentru activitatea permanentă şi activităţi extraşcolare. Au încântat asitenţa, cu graţie şi virtuozitate, fetele din Trupa de balet „Etoiles” – coordonate de prof. Alina Zahariuc, Grupul vocal „Muguraşii de primăvară” – prof. Alina Botoacă, Augustin Brânză, cu moment teatral coordonat de prof. Cristina Bivolan, prof. Andrei Radu – cu muzică vocal instrumentală, Ansamblul „Rapsodia Prahovei” – coordonat de prof. Sorin Petre.

*Din istoria bogată al instituţiei am selectat unele aspecte mai importante, pe care vi le prezentăm în cele ce urmează, extrase din lucrarea profesorului Ion Dumitru, „Inspectoratului Şcolar Prahova – studiu monografic”. Astfel, se precizează că, după 1815, a fost legiferat, în Ţara Românească, controlul de stat al şcolilor, prin Legea şi regulamentul pentru şcoală universală şi Regulamentul învăţăturilor publice, iar în Moldova prin Regulamentul şcolilor publice.Potrivit Regulamentului învăţăturilor publice din 1832, şcolile erau conduse şi administrate de un sfat de instrucţie format din profesori, un director şi un revizor şcolar. Revizorii şcolari, aleşi dintre învăţătorii cu renume, controlau şcolile primare comunale şi preparandale, fiind, la rândul lor, subordonaţi unor profesori de la şcolile din centrul de judeţ, care primeau informaţiile, le analizau, concluzionau şi formulau măsuri/sarcini de rezolvat. Primele posturi de revizori şcolari plătiţi se înfiinţează pe la mijlocul secolului al XIX-lea, în fiecare judeţ. Ca urmare a creşterii numărului de şcoli s-a înfiinţat şi Corpul de subrevizori şcolari, care controla şcolie rurale. În anul 1860 se înfiinţează, prin lege, câte un post de inspector şcolar la nivel de judeţ. În Ploieşti, prima persoană care a avut obligaţia să îndrume, organizeze şi să controleze învăţământul din oraş şi din judeţ a fost institutorul superior M.I.Georgescu, de la Şcoala Primară Publică nr.1, întâiul preşedinte al Secţiunii de Prahova a Societăţii pentru Învăţătura Poporului Român, înfiinţată la 12 decembrie 1866. Acesta era sprijinit de revizorii/inspectorii şcolari: Zaharia Antinescu şi Basile Drăgoşescu. La Ploieşti, fiinţa Revizoratul Şcolar Prahova, pe la 1901, pe când ministru al Instrucţiunii Publice era Spiru Haret. Urmare a înfiinţării, în 4 iunie 1862, prin Decretul Domnesc nr. 415, al Ministerului Cultelor şi al Instrucţiunii, prin Legea instrucţiunii publice (1864) se definesc felul, rolul şi modalităţile de control prin inspecţie şcolară. Prin această lege, revizorul şcolar avea dreptul să controleze/inspecteze numai şcolile primare. Tot prin această lege se înfiinţează Registrul de inspecţie şcolară, ca document official şi legal. În 1876 apar regulamentul şi instrucţiunile pentru revizorii şcolari.În 1892, prin Legea pentru Organizarea Administraţiei Centrale, la Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, se înfiinţează serviciul de control al învăţământului. În 1914, Revizoratul Şcolar Ploieşti, situat în str. Plevnei nr.3, era încadrat cu G.Tomescu (inspector şcolar), Gh.S. Ioneanu, I Grigorescu, N Cristescu, Gh. Dinescu. În 1939, inspector şcolar general era C. Angelescu, iar revizor şcolar Petre Cucu, cunoscut şi ca publicist. Controlul efectuat în perioada de după 1952 era de două tipuri: cel ierarhic şi cel de specialitate. Inspecţie de specialitate realizau toţi inspectorii, de la toate palierele. În urma Legii 57/1968, de organizare şi funcţionare a consiliilor populare, sau creat inspectoratele şcolare, ca organe de specialitate ale administraţiei de stat. Acestea erau subordonate consiliilor populare judeţene şi Ministerului Învăţământului. În anul 1970 apare Regulamentul de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, care stabileşte mai clar atribuţiile inspecţiei şcolare şi organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de îndrumare şi control. Statutul personalului didactic, apărut în 1969, fixează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un cadru didactic pentru a fi inspector şcolar. Sub orice formă s-a exercitat, inspecţia şcolară s-a dovedit a fi benefică pentru şcoală. Cel care a efectuat inspecţia avea, la început, doar misiunea de a controla unităţile de învăţământ şi cadrele didactice. Pe măsură ce inspectorul era recrutat dintre cadrele didactice, pe lângă control, realiza şi îndrumarea celor controlaţi, precum şi evaluarea elevilor, ceea ce asigura schimbarea calitativă a procesului de predare – învăţare. După ce inspectorul a fost pregătit special pentru exercitarea funcţiei, calitatea inspecţiei a crescut şi influenţa ei asupra prestaţiei didactice a devenit evidentă. După reforma administrativă din 1950, controlul şi îndrumarea şcolilor din Ploieşti au revenit Secţiei de Învăţămant Oraş Ploieşti, care se va transforma în Secţia de Învăţământ şi Cultură Oraş Ploieşti şi, pentru puţin timp, în Inspectoratul Şcolar al Municipiului Ploieşti. Şefi ai Secţiei de Învăţământ Oraş Ploieşti au fost profesorii: Aspasia Vasiliu, Dumitru Ionescu, Mihail Marin, Ion Cerneanu (interimar), Octav Andreescu. La 1 noiembrie 1969 s-a înfiinţat Inspectoratul Şcolar al Municipiului Ploieşti. La 1 octombrie 1973, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Ploieşti s-a desfiinţat, atribuţiile sale fiind preluate de I.S.J. Prahova, iar profesorii Gheorghe Nedelea şi Gheorghe Zara au fost transferaţi la I.S.J. Prahova, primul ca inspector şcolar la specialitatea matematică, iar al doilea ca inspector şcolar pentru perfecţionarea şi evidenţa personalului didactic. Pe postul de inspector la serviciul personal avea să funcţioneze mai mulţi ani, prin trecerea de la specialitate, prof. Gheorghe Nedelea, care este promotorul evidenţei computerizate a personalului didactic din Judeţul Prahova, se arată în lucrarea concepută de prof. Ion Dumitru.