Ultima editie tiparita in format pdf

În anul şcolar precedent, 1.525 de elevi au beneficiat de consiliere individuală din partea CJAP Prahova

Publicat pe 2018-11-08 11:19:52Mihail Marinescu; Sursa foto: mediprice.ro

În anul şcolar 2017-2018, un număr de 1.525 elevi au beneficiat de consiliere individuală și 13.944 de elevi de consiliere de grup de la consilierii şcolari din cadrul Centrului Judeţean de Asistenţă Pedagogică Prahova (CJAP). Şedinţele de consiliere s-au susţinut pe temele: Autocunoaștere/dezvoltare personală, Managementul învățării, Comunicare și abilități sociale, Calitatea stilului de viață, Prevenire absenteism și abandon școlar, Prevenire și diminuare factori care pot determina comportamente de risc: prevenire comportamente agresive/violență în mediul școala, prevenire consum de substanțe nocive, prevenire trafic persoane, prevenire discriminare, management comportamente de risc, se precizează în Raportul de bilanţ al învăţământului prahovean valabil pentru anul şcolar 2017-2018. Tot în anul şcolar precedent, 400 de elevi, dintr-un total de 1.869 depistzaţi, au beneficiat de logopedie logopedie: Corectarea tulburărilor de limbaj simple, Corectarea tulburărilor de limbaj complexe, Corectarea tulburărilor de limbaj pe fondul unor deficiențe senzoriale (hipoacuzii), Corectarea tulburărilor de limbaj pe fondul unor dificultăți asociate ( deficit atențional sever, parapareze, tetrapareze, etc.), Corectarea tulburărilor de limbaj pe fond de debilitate mintală.

*Din analiza activităților de educație specială se desprind următoarele:
Puncte tari: asigurarea unor servicii educaţionale de calitate persoanelor cu cerinţe educative speciale, creşterea ofertei de servicii de intervenţie timpurie în comunitatea educativă extinsă, operaţionalizarea unei diversităţi de planuri-cadru şi programe şcolare, asigurarea unui material didactic adaptat nivelului psihoindividual al copiilor / elevilor, elaborarea şi implementarea planurilor de intervenţie individualizată / personalizată, implicarea cadrelor didactice din şcolile integratoare în elaborarea planificărilor adaptate nivelului real de dezvoltare al elevilor integraţi, asigurarea unor forme de învăţământ diferite (de zi, cu frecvenţă redusă, simultan, la patul sanatorial, la domiciliu, „A doua şansa” în penitenciare, participarea şi implicarea cadrelor didactice în realizarea unor acţiuni funcţionale, utile, schimb de bune practici, realizarea evaluării prin multiple forme - prin stabilirea corectă a unor indicatori de performanţă si funcţionali);
Puncte slabe: insuficientă preocupare pentru individualizarea sarcinilor şi activizarea elevilor cu dificultăţi în învăţare, inconsecvenţă în valorificarea aspectului funcţional al evaluării didactice, cazuri izolate de abateri de la deontologia profesională, dificultăţi de adaptare şcolara în cazul unor copii/elevi cu forme grave ale diferitelor tipuri de deficienţe, frecvenţa diminuata a copiilor/elevilor cu domiciliul in localităţi îndepărtate de şcolile speciale, eşec şcolar în cazul unor elevi integraţi individual în şcolile integratoare.