Ultima editie tiparita in format pdf

Publicat pe 2018-09-04 15:36:39

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, consideră de bun augur faptul că agenţia de rating Standard & Poor s a reconfirmat ratingul şi perspectiva stabilă a economiei României, fiind o confirmare a faptului că ţara noastră rămâne atractivă pentru investitorii străini.

"Consider de bun augur că o a doua agenţie reconfirmă rating-ul şi perspectiva stabilă a economiei României. Este o confirmare a faptului că suntem pe drumul cel bun cu măsurile adoptate de Guvern şi că ţara noastră rămâne atractivă pentru investitorii străini", a afirmat Eugen Teodorovici într-un comunicat remis, sâmbătă, AGERPRES.

Agenţia de rating Standard & Poor s a menţinut atât rating-ul aferent datoriei guvernamentale a României la "BBB-/A-3" pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută şi în monedă locală, cât şi perspectiva stabilă.

 

Reconfirmarea rating-ului României este susţinută de nivelul moderat al datoriei publice şi al datoriei externe în comparaţie cu majoritatea statelor din Uniunea Europeană, de perspectivele de creştere economică solidă şi de stabilitatea monedei naţionale în raport cu ţările vecine, menţionează MFP.

"Agenţia apreciază că principalii factori care ar putea îmbunătăţi ratingul de ţară şi ar conduce la o creştere economică mai stabilă şi previzibilă, respectiv la o mai bună administrare a finanţelor publice, sunt consolidarea cadrului de guvernanţă, înregistrarea unei traiectorii mai solide în consolidarea bugetară, plasarea fermă a datoriei publice nete pe o traiectorie descendentă", se menţionează în comunicatul MFP.

Potrivit comunicatului S&P, ratingul acordat României este sprijinit de nivelul moderat al datoriei externe şi de perspectivele solide de creştere. Cu toate acestea, PIB per capita a fost în 2017, conform estimărilor, de 10.000 dolari, al doilea cel mai scăzut din Uniunea Europeană. Nivelul redus al veniturilor şi avuţiei constrâng ratingul României, alături de alţi factori, precum deficitul bugetar, slaba eficienţă instituţională şi guvernamentală, precum şi incertitudinea politică.

"Până acum considerăm că politicile actualului Guvern sunt predominat orientate pe termen scurt, concentrându-se pe spaţiul fiscal disponibil, pentru a majora salariile în sectorul public şi pensiile. Lipsesc iniţiativele de reformă structurală în detrimentul reţelei de infrastructură învechite şi sistemului educaţional subperformant. Pe termen mediu, lipsa progreselor în aceste domenii ar putea afecta creşterea economică şi ar putea descuraja investitorii străini", notează S&P.

Politica monetară a rezistat presiunilor politice. Banca Centrală a României a majorat ratele dobânzilor pentru a ancora aşteptările inflaţioniste şi a ajuta la dezamorsarea riscurilor supraîncălzirii economiei, pe fondul măsurilor fiscale expansioniste, apreciază S&P. Agenţia avertizează că sporesc riscurile la adresa cadrului instituţional, deoarece se intensifică eforturile politice de a interfera cu independenţa sistemului judiciar. "Astfel de interferenţe ar putea deteriora încrederea investitorilor", susţine S&P.

"Perspectiva stabilă atribuită ratingului României reflectă opinia agenţiei că, deşi politicile rămân turbulente şi devin din ce în ce mai intervenţioniste, actualele metode de control şi echilibrare vor fi suficient de robuste pentru a rezista încercărilor politice de a interfera în independenţa instituţiilor. În plus, deşi estimăm că deficitele României de cont curent şi bugetar vor rămâne ridicate, ca rezultat al politicii fiscale pro-ciclice a Guvernului, ne aşteptăm ca datoria guvernamentală generală şi externă să crească doar gradual în următorii doi ani, împiedicând o încetinire majoră a economiei", se arată în comunicatul agenţiei de evaluare financiară.

S&P ar putea revizui în creştere ratingurile României dacă mediul instituţional se stabilizează şi Guvernul face progrese mai susţinute în domeniul consolidării bugetare, pune în mod ferm datoria generală guvernamentală netă pe o traiectorie descendentă şi întăreşte cadrul de guvernanţă,ceea ce va avea ca rezultat finanţe guvernamentale şi creştere macroeconomică mai stabile şi mai predictibile, apreciază S&P.

De asemenea, agenţia ar putea revizui în scădere calificativele acordate României dacă observă o erodare a independenţei instituţiilor cheie, care subminează încrederea în stabilitatea verificărilor şi echilibrelor, care vor accelera turbulenţele publice şi vor reduce încrederea investitorilor. Mai mult, S&P ar putea lua în considerare o acţiune negativă de rating dacă modificările politice vor duce la o creştere semnificativă a deficitelor, a datoriei şi a costurilor de împrumut sau dacă reapar dezechilibrele externe.

"Creşterea economiei româneşti a fost solidă în ultimii ani, ajungând recent la un nivel mult peste potenţial, dar ar urma să încetinească în urma majorării ratelor dobânzilor şi a reducerii stimulentelor fiscale. Lipsa vizibilităţii privind agenda guvernamentală şi frecventele revizuiri ale codului fiscal au afectat capacitatea oamenilor de afaceri de a-şi face planuri pe termen lung. Până în prezent, vedem că politicile guvernamentale sunt predominant pe termen scurt, concentrând spaţiul fiscal disponibil pe majorarea salariilor şi a pensiilor din sistemul public. Iniţiativele de reformă structurale lipsesc, în detrimentul reţelei de infrastructură în suferinţă şi a sistemului educaţional neperformant. Pe termen mediu, lipsa progreselor în aceste domenii ar putea afecta creşterea economiei şi încrederea investitorilor străini", avertizează agenţia de evaluare financiară.

În 2018, avansul PIB-ului României va încetini la 4,3%, în urma normalizării creşterii consumului şi a moderării cererii externe, previzionează S&P.

"Rata şomajului în România a scăzut anul trecut la 4,9%, dar a sporit lipsa forţei de muncă calificate. Mai mult, dacă va continua creşterea rapidă a salariilor, câştigurile competitive ale României greu obţinute se vor eroda rapid. De asemenea, agenţia crede că vor fi necesare reforme structurale pentru asigurarea unei traiectorii de creştere economică mai robustă, mai degrabă prin sprijinirea industriei decât pe dependenţa de competitivitatea costurilor", apreciază S&P.

"Pe termen mediu, ratele de creştere a PIB-ului vor converge spre cele care sunt mai mult în linie cu potenţialul de creştere al României, în lipsa unor eforturi mai solide de adoptare a reformelor structurale. Estimăm un avans anul mediu al economiei de 3,5% în perioada 2019-2021", se arată în comunicatul agenţiei.

Săptămâna trecută, agenţia de rating Moody s a anunţat că menţine calificativul BBB-/A-3 aferent datoriei guvernamentale a României pe termen lung şi scurt în valută şi în monedă locală, reconfirmând astfel ratingul de ţară, cu perspectivă stabilă. Şi agenţia de evaluare financiară, Fitch, a confirmat, la începutul lunii iulie, ratingurile pentru datoriile pe termen lung în valută şi monedă locală ale României la "BBB minus", perspectiva asociată pentru ambele calificative fiind stabilă, dar a avertizat că deficitul bugetar s-ar putea adânci spre 3,4% din PIB în 2018 şi 3,6% în 2019. Plafonul de ţară al României a fost confirmat la "BBB plus", iar calificativul pe termen scurt în valută şi monedă locală a fost confirmat la "F3".