Ultima editie tiparita in format pdf

Zeci de unităţi şcolare din Prahova nu au autorizaţie de securitate la incendiu, 11 neavând nici autorizaţie sanitară!

Publicat pe 2018-08-24 16:46:32Mihail Marinescu

Din evidenţele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, la nivelul judeţului funcţionau, fără a deţine autorizaţie de securitate la incendiu, cel puţin până săptămâna trecută, 80 de clădiri destinate învăţământului: grădiniţe – 35 clădiri; şcoli – 39 clădiri; săli de sport – 4 clădiri; internat –1 clădire; atelier școală – 1 clădire. În Ploieşti se găsesc 13 astfel de unităţi şcolare, în Vălenii de Munte 5, în Brazi 5. Mai sunt în Câmpina, Boldeşti Scăeni, Breaza, Comarnic, Mizil, Plopeni, Sinaia, Valea Călugărească, Bălţeşti, Sângeru, Măneciu, Bătrâni, Boldeşti Grădiştea, Călugăreni,Cocorăştii Colţ, Colceag, Dumbrăveşti, Floreşti, Gornet, Gornet Cricov, Gura Vadului, Olari, Plopu, Podenii Noi, Puchenii Mari, Scorţeni, Secăria, Bucov, Măneşti, Telega, Drajna, Tomşani, Râfov, Ariceştii Rahtivani. Reamintim faptul că, în acest an, şcoala începe pe data de 10 septembrie. Un motiv pentru care nu există aceste autorizaţi ar fi că, în clădirile respective, s-aui efectuat unele abilitări, după care nu s-au mai cerut şi autorizaţii de securitate la incendiu! Ceva timp mai este pentru a se obţine astfel de autorizaţii, însă întrebarea este dacă se şi aprobă cererile depuse! De învăţat se poate învăţa în aceste clădiri, după cum se poate observa şi din documentul primit la redacţie din partea ISU Prahova. Printr-un comunicat de presă se precizează că „punerea în funcțiune a construcțiilor fără obținerea autorizației de securitate la incendiu constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei. Totodată, unitățile de învățământ nu intră sub incidența H.G. nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, în sensul în care nu poate fi dispusă măsura complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor care nu au autorizaţie de securitate la incendiu. De menţionat este faptul că deţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu nu exclude riscul producerii unui incendiu, aşa cum nici lipsa acestui document administrativ nu maximizează riscul producerii. Acest aspect nu exclude necesitatea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, I.S.U. Prahova fiind într-o continuă activitate de actualizare şi identificare a clădirilor care necesită autorizaţie de securitate la incendiu şi îndrumarea şi controlul administratorilor acestora în ceea ce priveşte securitatea la incendiu”. În documentul respectiv mai suntem informaţi că, în perioada 13 septembrie 2017 – 1 august 2018 au fost înregistrate 32 solicitări de emitere a avizului de securitate la incendiu și 62 solicitări de emitere a autorizației de securitate la incendiu. Totodată au fost emise 29 avize și autorizații, 24 au fost respinse, 17 documentații au fost incomplete, 4 nu s-au încadrat, iar 20 se află în lucru. Totodată, din septembrie 2017 şi până în prezent, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfăşurat 57 acţiuni de control și activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor la unitățile de învățământ. Pe timpul verificărilor au fost depistate 337 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecţiei de prevenire a aplicat un număr total de 337 de sancţiuni, cuprinzând 329 avertismente şi 8 amenzi, în cuantum de 60.500 lei. De asemenea, echipajele de pompieri militari ale celor 6 subunităţi de intervenţie au efectuat 43 misiuni de recunoaştere în teren, la instituții de învățământ, verificând căile de acces la aceste obiective, sursele de alimentare cu apă, reţelele de hidranţi şi alte aspecte de interes operativ. „Toate aceste activități, desfășurate sub coordonarea cadrelor unității noastre, au ca scop asigurarea climatului de siguranță în școli, dar și instruirea copiilor, tinerilor și personalului din cadrul unităţilor de învăţământ cu privire la modul corect de comportare în cazul producerii unei situații de urgență”, se mai arată în comunicatul de la ISU Prahova. Mai trebuie precizat şi faptul că 11 clădiri destinate sistemului educaţional nu deţin, încă, autorizaţie sanitară, patru dintre acestea găsindu-se la Şoimari. Mai sunt în Şotriile, Comarnic, Lapoş, Proviţa de Sus, Măneşti şi Podenii Noi. Principalele probleme sunt legate de lipsa apei potabile şi a grupurilor sanitare!