Ultima editie tiparita in format pdf

Proiect internaţional ,,educație interculturală – respect pentru cultura şi tradițiile popoarelor”

Publicat pe 2018-07-27 11:04:07Mihail Marinescu

În strategia de dezvoltare profesională a Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova se menţionează cu prioritate promovarea unor parteneriate internaţionale, care să faciliteze împărtăşirea cunoştinţelor şi bunelor practici în domeniul managemetului educaţional, familiarizarea cu sistemele educaţionale din alte ţări, conlucrara şi schimbul de opinii, privind modul concret în care se aplică strategiile manageriale în instituţiile de învăţământ. În acest sens, Colegiul Naţional „I.L. Caragiale” din Ploieşti i-a solicitat lui Serghiy Martyniuk – şeful Direcţiei de Învăţământ a Consiliului orăşenesc Cernăuţi, încheierea unui acord de parteneriat cu Gimnaziul nr. 6 „Alexandru cel Bun” Cernăuţi, în scopul dezvoltării relaţiilor de cooperare bilaterală, prin care se propune angajarea în activităţi şi indetificarea de interese comune pentru instituţii similare, bazate pe spiritul de înţelegere, toleranţă, liberate şi avantaj reciproc şi care va produce beneficii pe plan educaţional, social şi economic, pentru ambele regiuni. Proiect internaţional ,,Educație interculturală – respect pentru cultura și tradițiile popoarelor” derivă din însăşi această strategie, constituind un sistem integrat de formare continuă multi şi interdisciplinară.

Scopul proiectului: Reglementarea colaborării dintre părţi, în vederea derulării de activităţi privind promovarea culturii, valorilor şi tradiţiilor, stimularea creaţiei culturale şi artistice în România şi Ucraina. Profesionalizarea în domeniul managementului educaţional, prin dezvoltarea unui sistem funcţional de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi specifice domeniului şi specializării care să decurgă din experienţa acumulată de cei care îşi desfăşoară activitatea în domeniu, precum şi dezvoltarea unui sistem de atitudini, care să permită promovarea bunelor practice identificate la sistemele de învăţământ din ţările partenere. 1. Participarea la spectacole în Ucraina şi România; 2.Schimburi de bune practici; 3.Creaţii artistice de promovare a culturii şi tradiţiilor româneşti; 4.Activităţi de diseminare şi valorizare.

Instituţiile coordonatoare: Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale” Ploiesti, Prahova, România; Gimnaziul nr. 6 ,,Alexandru Cel Bun” Cernăuți, Ucraina.

Echipa de coordonare a proiectului este alcătuită din prof. Carmen-Veronica Băjenaru – director al Colegiului Naţional ,,Ion Luca Caragiale” Ploiești; prof. Eugen Niță, Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale” Ploiesti; prof. Cristina Petre - inspector şcolar pentru activitatea extraşcolară şi educaţia permanentă la Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova; prof. Ion Ignat – director Gimnaziul nr 6 ,,Alexandru cel Bun” Cernăuți; prof. Olga Ostafii – metodist Institutul Postuniversitar de Perfecționare a Cadrelor Didactice Cernăuți. Proiectul a fost extins, C.N. „I.L. Caragiale” Ploieşti este coordonatorul pentru Casa Corpului Didactic Prahova, Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” din Ploieşti, Şcoala Gimnazială „Sf. Vasile” Ploieşti şi Şcoala Gimnazială „Gheeorghe Pănculescu” Vălenii de Munte.