Ultima editie tiparita in format pdf

52% dintre candidați au obținut note mai mari de 7 la Titularizare, în Prahova

Publicat pe 2018-07-19 15:48:48Mihail Marinescu

Singura notă de 10 aparține unei învățătoare!

La proba scrisă a concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar s-a înregistrat, în județul Prahova, un procent de promovabilitate de 52%, adică 385 de lucrări au primit note între 7 și 10, dintr-un total de 728 transmise spre evaluare. Avem și o notă de 10, ea fiind obținută de Roxana Brroască, pentru postul de învățătoare. De evidențiat faptul că acest rezultat este peste cel obținut la nivel național, respectiv 47,40%. În Prahova, 212 candidați (29,12%) au primit note între 5 și 6,99 (și aceștia vor intra la repartizările pe posturi, dar, evident, după cei cu note egale sau mai mari de 7.00), iar 131 su note sub 5, cea mai mică notă fiind obținută de o candidată la chimie, 1,15. În total, numărul candidaților înscriși pentru a participa la repartizările în ședință publică, ce vor începe pe 26 iulie, este de 915, însă unii au ales să nu participe la proba scrisă și să intre la repartizări bazându-se pe nota înregistrată în anul sau anii trecuți. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obțină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului. Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în ședințe publice organizate de inspectoratele şcolare în data de 25 iulie. În data de 26 iulie 2018 va avea loc repartizarea pe posturile didactice de predare vacante a cadrelor didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au participat la concursul naţional şi au obținut minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular.