Ultima editie tiparita in format pdf

„Crossing Borders”, Erasmus + K.A. 2 2016-2019

Publicat pe 2018-07-11 11:32:27Prof. Simona Magdalena Iliescu, Şcoala Gimnazială „Sfânta Vineri” Ploieşti, coordonator proiect

În perioada 1 septembrie 2016-31 august 2019, Şcoala Gimnazială „Sfânta Vineri” Municipiul Ploieşti este parteneră în Proiectul Erasmus+ K.A. 2 CROSSING BORDERS, alături de instituţii de învăţământ din: Danemarca (Hunderupskolen, coordonator), Portugalia (Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira), Italia (Istituto Comprensivo Grottaminarda), Bulgaria (144 Secondary School Narodni buditeli), Turcia (Yamanevler Ortaokulu), Polonia (Gimnazjum im.ks. Stanislawa Konarskiego) şi Regatul Unit al Marii Britanii (Ysgol Beca). Echipa de management al proiectului este compusă din: coordonator proiect, prof. Simona Magdalena Iliescu, membri: responsabil financiar, director, prof. Tina Elena Ene, director adjunct prof. Ana-Maria Apetrei, prof. Doina Elena Şivinţeanu. Titlul proiectului nu a fost ales întâmplător. Poate fi „interpretat” ca o depăşire a graniţelor în sensul: înlăturării stereotipiilor, prejudecăţilor şi înţelegerea diversităţii culturale a lumii în care trăim; depăşirea propriilor limite şi dezvoltarea personală prin deschiderea spre comunicarea cu ceilalţi prin empatie, prin acceptarea identităţii, cetăţeniei, religiei, tradiţiilor; trecerea concretă, fizică, a graniţelor, prin desfăşurarea de activităţi în cadrul proiectului împreună cu ceilalţi parteneri. Activităţile proiectului sunt: reuniune transnaţională pentru proiectarea în detaliu a activităţilor/sarcinilor/atribuţiilor fiecărui partener (octombrie, 2016, Regatul Unit al Marii Britanii); crearea logo-ului proiectului şi a unei prezentări (.ppt/prezi) cu privire la modul în care oameni din fiecare ţară parteneră au „trecut” graniţele în Europa, făcându-şi simţită prezenţa la modul pozitiv: cultural, istoric etc. (noiembrie 2016); „întâlnire” Hangout Google: cântece tradiţionale de iarnă, prezentarea unor sărbători tradiţionale de iarnă (decembrie 2016); evaluarea primului semestru (ianuarie 2017); pregătirea mobilităţii cu elevi şi cadre didactice din Italia „Împreună? Da, te rog!” (februarie 2017); activitate de învăţare, elevi şi profesori, „Împreună? Da, te rog!”, Italia (martie 2017); evaluarea activităţii din Italia (aprilie 2017); activitate de învăţare, elevi şi profesori, „Împreună? Da, te rog!”, crearea de chestionare pentru evaluarea elevilor, planificarea detaliată a următorului an, Portugalia (mai 2017); evaluarea activităţilor desfăşurate în primul an, la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ (iunie 2017); pregătirea activităţii/mobilităţii transnaţionale din România „Traiul sustenabil” (septembrie 2017); desfăşurarea mobilităţii transnaţionale din România „Traiul sustenabil” (octombrie 2017); evaluarea activităţii „Traiul sustenabil” (noiembrie 2017); activitate caritabilă de Crăciun (decembrie 2017); crearea unui chestionar de evaluare a activităţilor, Google Docs, de echipa de management din România (ianuarie 2018); pregătirea activităţii/mobilităţii transnaţionale din Bulgaria „Arte fără limite” (februarie 2018); desfăşurarea mobilităţii transnaţionale din Bulgaria „Arte fără limite” (martie 2018); evaluarea activităţii transnaţionale din Bulgaria „Arte fără limite” (aprilie 2018); evaluarea şi întocmirea raportului intermediar (mai 2018); „Ce am învăţat până acum?” prezentări ale activităţilor organizate până în prezent de către toţi partenerii şi postarea acestora pe site-ul/pagina de facebook a proiectului, întocmirea calendarului activităţilor pentru ultimul an al proiectului (iunie 2018); pregătirea activităţii/mobilităţii transnaţionale din Turcia „Tradiţii, obiceiuri” (septembrie 2018); desfăşurarea mobilităţii transnaţionale din Turcia „Tradiţii, obiceiuri” (octombrie 2018); evaluarea activităţii „Tradiţii, obiceiuri” (noiembrie 2018); activitate caritabilă de Crăciun (decembrie 2018); evaluare de proiect la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ şi la nivel de proiect – „întâlnire” Google Hangouts (ianuarie 2019); pregătirea activităţii/mobilităţii transnaţionale din Danemarca „17 obiective globale – stil de viaţă durabilă”, crearea unui imovie despre evenimente sociale desfăşurate la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ (februarie 2019); desfăşurarea mobilităţii transnaţionale din Danemarca „17 obiective globale – stil de viaţă durabilă” (martie 2019); prezentări (.ppt, prezi): „Aceasta este ceea ce ar trebui să ştie lumea despre ţara mea”, întâlnirea echipelor de management pentru evaluarea finală a activităţilor proiectului (aprilie-mai 2019); evaluarea finală Google Hangouts: elevi, părinţi, cadre didactice, redactarea raportului final (iunie 2019). În timpul mobilităţii transnaţionale organizate de şcoala noastră în perioada 2-6 octombrie 2017, prin participarea directă a unor membri din echipele de management din: Regatul Unit al Marii Britanii, Portugalia, Italia şi Turcia (şi indirect din celelalte ţări partenere), s-a analizat activitatea desfăşurată în primul an de proiect şi s-au concluzionat: elevii şi cadrele didactice au realizat o conexiune internaţională reală şi au realizat o parte a curriculum-ului naţional prin cooperare şi înţelegere interculturală; au avut oportunitatea de a învăţa colaborativ prin crearea unui site web comun; şi-au dezvoltat capacitatea de comunicare în limba engleză; activităţile desfăşurate în comun le-au oferit elevilor o „introducere” în viaţa europeană într-o societate multiculturală; fiecare participant a conştientizat importanţa învăţării prin colaborare de la ceilalţi, tratând teme importante pentru viitor: stil de viaţă sănătos/durabil, protejarea/conservarea mediului înconjurător. Aflaţi la jumătatea perioadei de derularea a proiectului, considerăm că au fost realizate următoarele obiective propuse: cunoaşterea diferenţelor culturale, religioase, tehnice etc. dintre diferite ţări în scopul integrării europene; dobândirea de noi cunoştinţe şi tehnici pentru abordarea unor teme de actualitate: discriminare, rasism, migraţie; conştientizarea asumării responsabilităţii ca cetăţean european; stabilirea de parteneriate şi schimburi de bune practici la nivel european. Folosind tehnici de lucru/învăţare precum: cauza şi efectul, compararea şi contrastul, rezolvarea problemelor prin gândirea opţiunilor, fapte şi opinii, brainstorming, convingerea/deconstruirea celor mai importante informaţii, atât cadrele didactice, cât şi elevii şi-au împărtăşit exemple valoroase de abordări pedagogice şi metode de predare-învăţare-evaluare, au avut posibilitatea de a-şi dezvolta spiritul antreprenorial în rezolvarea unor probleme cu idei noi, creative, originale, devenind ambasadori activi, implicaţi, ai comunităţii locale în lume. Considerăm că unele dintre marile „câştiguri” ale proiectului le reprezintă: o minte mai deschisă, mai largă, mai tolerantă a elevilor noştri care să le permită să-şi aprecieze şi să-şi înţeleagă locul şi responsabilitatea în societate; o dezvoltare fizică, morală şi culturală armonioasă, echilibrată care le va permite să-şi extindă percepţia asupra a ceea ce înseamnă să fii cetăţean european dincolo de graniţele ţării tale, capabil să vezi şi să găseşti soluţii la probleme, şi nu bariere. Astfel, elevii noştri de azi, adulţii de mâine, vor reuşi să-şi depăşească graniţele şi să demonstreze că, indiferent de cultură, religie, etnie, obiceiuri şi tradiţii, trebuie să ne sprijinim reciproc şi să avem grijă de lumea în care trăim, ca o adevărată familie mare.