Ultima editie tiparita in format pdf

9 elevi prahoveni au media de admitere 10

Publicat pe 2018-07-04 16:05:19Mihail Marinescu

După ce au fost cunoscute şi rezultatele de la contestaţiile apărute la Evaluarea Naţională, iată că, pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, au fost afişate şi mediile de admitere, acestea fiind mediile finale cu care elevul intră la liceu, după efectuarea Repartizării computerizate, din 9 iulie. În judeţul Prahova găsim 9 elevi cu media de admitere 10, aceştia fiind: Sebastian Dănescu (Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești), Diana Elena Drăghici (Şcoala Gimnazială „Gheorghe Costescu” Aluniș), Ioana-Alexia Enescu (Colegiul Național „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte), Bogdan Alexandru Grigore (Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești), Maria Alexandra Mihalcea (Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești), Iarina Gabriela Nistor (Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Ploiești), Bianca Gabriela Pălămaru (Școala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploiești), Maria Elena Preda (Școala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploiești), Daria Maria Savu (Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești). La polul opus, cea mai mică medie de admitere este, în Prahova, 2,22, şi aparţine unei eleve de la Școala Gimnazială „Nichita Stănescu” din Ceptura. Numărul total al elevilor din Prahova care vor intra la Repartizarea computerizată este de 4.986, candidaţii putând participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere, conform modelului stabilit de Comisia Naţională de Admitere şi transmis comisiilor de admitere judeţene. Fiecare unitate de învăţământ gimnazial completează şi listează din calculator, pentru prima etapă de admitere, o singură fişă de înscriere pentru fiecare absolvent, care este semnată şi ştampilată de directorul şcolii. Pentru candidaţii care au susţinut şi promovat probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, fişa de înscriere listată pentru pentru prima etapă de admitere are anexată, în original, fişa cu rezultatele la probe, semnată şi ştampilată de directorul unităţii de învăţământ la care acestea au fost susţinute. După încheierea introducerii în calculator a datelor personale ale candidaţilor şi a mediilor/notelor prevăzute în fişa de înscriere, comisia de înscriere din fiecare unitate de învăţământ gimnazial afişează, până la data de 26 iunie 2018, lista cuprinzând candidaţii din şcoala respectivă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Candidaţii vor compla, pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite. Este indicat să se bifeze cât mai multe coduri, pentru a se evita eventualele neplăceri cauzate de nerepartizare. Oricum, metodologia de admitere prevede şi o a doua etapă de repartizare, dar ea se va face în şedinţă publică şi în funcţie de locurile rămase neocupate după prima sesiune de admitere, pe 7 septembrie. Absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt judeţ primesc, în perioada 29 iunie-3 iulie 2018, de la unitatea şcolară pe care au absolvit-o, fişa de înscriere, completată cu datele personale şi, după caz, cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, cu media de absolvire a claselor V-VIII, cu media de admitere. Pe aceste fişe nu vor fi completate opţiuni la şcoala de provenienţă, ci la centrul special de înscriere din judeţul în care se doreşte repartizarea Candidații care nu îşi depun dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere. Aceşti candidați vor fi repartizați de comisia de admitere județeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.