Ultima editie tiparita in format pdf

Încep înscrierile pentru Admiterea la liceu!

Publicat pe 2018-05-25 11:06:59

Marţi, 29 mai, se deshide perioada dedicată înscrierilor pentru Admiterea la liceu, elevii de clasa a VIII-a având timp până pe 3 iulie să-şi depună dosarele de înscriere, la şcolile gimnaziale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare). Repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a, care au participat la Evaluarea Naţională, este programată a se susţine pe 9 iulie, candidaţii putând participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere, conform modelului stabilit de Comisia Naţională de Admitere şi transmis comisiilor de admitere judeţene. Fiecare unitate de învăţământ gimnazial completează şi listează din calculator, pentru prima etapă de admitere, o singură fişă de înscriere pentru fiecare absolvent, care este semnată şi ştampilată de directorul şcolii. Pentru candidaţii care au susţinut şi promovat probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, fişa de înscriere listată pentru pentru prima etapă de admitere are anexată, în original, fişa cu rezultatele la probe, semnată şi ştampilată de directorul unităţii de învăţământ la care acestea au fost susţinute. După încheierea introducerii în calculator a datelor personale ale candidaţilor şi a mediilor/notelor prevăzute în fişa de înscriere, comisia de înscriere din fiecare unitate de învăţământ gimnazial afişează, până la data de 26 iunie 2018, lista cuprinzând candidaţii din şcoala respectivă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Candidaţii vor compla, pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite. Este indicat să se bifeze cât mai multe coduri, pentru a se evita eventualele neplăceri cauzate de nerepartizare. Oricum, metodologia de admitere prevede şi o a doua etapă de repartizare, dar ea se va face în şedinţă publică şi în funcţie de locurile rămase neocupate după prima sesiune de admitere, pe 7 septembrie. Absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt judeţ primesc, în perioada 29 iunie-3 iulie 2018, de la unitatea şcolară pe care au absolvit-o, fişa de înscriere, completată cu datele personale şi, după caz, cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, cu media de absolvire a claselor V-VIII, cu media de admitere. Pe aceste fişe nu vor fi completate opţiuni la şcoala de provenienţă, ci la centrul special de înscriere din judeţul în care se doreşte repartizarea Candidații care nu îşi depun dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere. Aceşti candidați vor fi repartizați de comisia de admitere județeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

Evaluarea naţională
Înainte de parcurgerea etapelor de Admitere, elevii de clasa a VIII-a trebuie să susţină Evaluarea Naţională, examen naţional care reprezintă modalitatea de evaluare sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial. Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat, având o pondere de 80% pentru media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu. Acestei medii i se alătură media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere. Media de admitere se calculează indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci, iar media generală de absolvire a claselor V-VIII şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Evaluarea naţională se susţine în zilele de 11 şi 13 iunie, la Limba şi literatura română şi, respectiv, la Matematică, înscrierile având loc între 4 şi 8 iunie.