Ultima editie tiparita in format pdf

Absolvenţii din anul 2018 trebuie să cunoască aceste informaţii!

Publicat pe 2018-05-15 11:07:12Mihail Marinescu

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova reaminteşte absolvenţilor că, pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurăilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să se înregistreze la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă, ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, în termen de 60 de zile de la data absolvirii, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Documentele necesare înregistrării în baza de date ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă: copie şi original C.I./B.I.; copie şi original act studii sau adeverinţa absolvire; adeverinţa medicală (cu menţiunea apt muncă sau eventuale restricii medicale); cerere înregistrare (anexa 8 de la sediul agenţiei). Ca urmare a înregistrării, absolvenţii beneficiază de: informare şi consiliere profesională - ansamblu de servicii care are ca scop evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale, instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, tehnici de prezentare la interviuri de angajare etc; medierea muncii - punerea în contact cu angajatorii care oferă locuri de muncă vacante în acord cu pregătirea, aptitudinile şi interesele lor. Locurile de muncă, disponibile la nivel naţional, se actualizează zilnic şi pot fi vizualizate pe site-ul www.anofm.ro, secţiunea Locuri de muncă; formare profesională - asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea în diferite meserii solicitate pe piaţa muncii; indemnizaţia de şomaj; facilitaţi legislative (prime de mobilitate, prime de încadrare, posibilitatea participării la programe finanţate din fonduri europene nerambursabile). Absolvenţii, care, într-o perioadă de 60 zile de la absolvire s-au înregistrat la AJOFM Prahova sau la alţi furnizori acreditaţi, nu s-au încadrat în munca potrivit pregătirii profesionale, nu urmează o altă formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Indemnizaţia de şomaj acordată absolvenţilor se plăteşte pentru o perioadă de 6 luni şi este în valoare de 250 lei, reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. Pentru informaţii suplimentare, absolvenţii se pot adresa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă, astfel: - Pentru Ploieşti şi zonele limitrofe: Agenţia Locală Ppntru Ocuparea Forţei de Muncă Ploieşti (adresa: Str. Nicolae Iorga nr. 1, Ploieşti, telefon/fax : 0244/571390); - Pentru Vălenii de Munte şi zonele limitrofe: Punct de Lucru Vălenii de Munte (adresa: Str. Nicolae Iorga nr. 77, Vălenii de Munte, telefon/fax: 0244/280339); - Pentru Câmpina şi zonele limitrofe: Agenţia Locală Câmpina (adresa: Str. Maramureş nr. 19 Câmpina, telefon/fax: 0244/376001); - Punct de lucru Sinaia (adresă: Str. Carol I, nr. 47, telefon: 0735786220).