Ultima editie tiparita in format pdf

1.109 candidaţi pentru Concursul de ocupare a posturilor vacante/rezervate pentru anul şcolar 2018-2019

Publicat pe 2018-05-11 16:05:52Mihail Marinescu

După încheierea perioadei destinate înscrierii pentru concursul de ocupare a posturilor vacante/rezervate pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi după validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi, vă putem informa că, în Prahova, numărul total al candidaţilor se ridică la 1.109, dintre care 86 sunt titulari. De asemenea, sunt şi 133 de candidaţi care sunt deja absolvenţi. Numărul total al posturilor complete şi incomplete, vacante şi rezervate, este de 1.722, din care 191 sunt cu contract încheiat pe perioadă nedeterminată, adică titularizabile. Cei mai mulţi candidaţi întâlnim, ca de obicei, la învăţământ primar, cu 126 de înscrişi pentru catedrele de învăţători (35 fiind absolvenţi, numărul posturilor titularizabile fiind de 32), la preşcolar – unde există 199 (61 absolvente) de doritoare pentru posturile de educatoare (47 posturi titularizabile). “Bătălie” mare se va da, în Prahova, între candidaţii pentru cele 3 posturi titularizabile de la Limba română, asta pentru că există 113 persoane înscrise, dintre care 9 sunt absolvente. Mai mult decât atât, două dintre aceste posturi sunt la învăţământul particular! Totodată, mai avem: 101 candidaţi la Limba engleză (7 absolvenți si 6 posturi titularizabile); 75 la Matematică (3 absolvenţi, 3 posturi titularizabile); 61 pentru Educaţie fizică (6 absolvenţi, 37 posturi titularizabile); 33 candidați pentru catedrele de Istorie (2 absolvenţi, niciun post titularizabil, însă 47 complete și incomplete, netitularizabile); 33 pentru Geografie 33 (1 absolvent, un singur post titularizabil); 23 la Religie (cu doi absolvenţi si niciun post titularizabil); 13 pentru Biologie (un absolvent, două posturi titularizabile); 33 pentru Fizica (niciun absolvent, 11 posturi titularizabile). În perioada 14 mai – 4 iunie, candidaţii vor avea parte de inspecțiile speciale la clasă/probe practice, proba scrisă a Concursului de ocupare a posturilor vacante/rezervate pentru anul şcolar 2018-2019 urmând a avea loc pe 11 iulie.
Calendarul Mobilităţii mai cuprinde: 25 iulie: repartizarea candidaților pe posturi didactice/ catedre publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată; 26 iulie: repartizarea titularilor care au participat la concurs și care au obținut media minimum 7,00 (atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială), pe posturi didactice/ catedre vacante, indifent de viabilitatea acestora; 27 iulie: şedinţă publică de soluţionare a cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ; 27-30 iulie: înregistrarea, la ISJ Prahova, a contestaţiilor cu privire la modul de soluţionare a cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ; 31 iulie: soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al ISJ Prahova; 2 august, orele 15-16: emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare; 31 mai: validarea de către consiliul de administraţie al ISJ Prahova a listelor cuprinzând personalul didactic pensionat reîncadrat ca titular în funcţia didactică deţinută anterior pensionării; 1 august: depunerea și inregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare; 2 august: soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al I.S.J.Prahova; 23 august: ședință de repartizare a cadrelor didactice care au solicitat prelungirea contractului individual de muncă.