Ultima editie tiparita in format pdf

Premiere la ISJ pentru participanţii la Euroscola

Publicat pe 2018-05-10 11:30:41Mihail Marinescu

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei, pe 9 mai, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova a avut loc o festivitate de premiere a elevilor, directorilor şi cadrelor didactice coordonatoare din cele 5 unităţi de învăţământ participante, din judeţul Prahova, la Concursul Euroscola, ediţia 2017-2018, care s-a desfăşurat sub titlul generic „Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identității europene”. Este vorba despre unităţile şcolare C.N. „Al.I. Cuza” Ploieşti, C.N. „I.L. Caragiale” Ploieşti, C.T. „Toma Socolescu” Ploieşti, Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu” Vălenii de Munte şi C.N. „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte. Festivitatea de premiere a fost oficiată de prof. Aurel Graur – inspector şcolar pentru proiecte educaţionale din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova.

Despre „Euroscola”
La începutul anului 2017, reprezentanții Parlamentului European și ai Consiliului Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu cu privire la decizia de proclamare a anului 2018 drept „Anul european al patrimoniului cultural”. Patrimoniul cultural include vestigii ale trecutului care îmbracă forme și aspecte variate. Printre acestea se numără monumente, situri, tradiții, cunoștințe și forme de expresie ale creativității umane transmise de la o generație la alta, precum și colecții păstrate și gestionate în muzee, biblioteci și arhive. Scopul acestei inițiative este de a aduce mai puternic în centrul atenției istoria și valorile europene și de a întări sentimentul existenței unei identități europene. Principalele obiective ale inițiativei sunt: promovarea diversității culturale, a dialogului intercultural și a coeziunii sociale; sublinierea contribuției economice a patrimoniului în sectoarele creative și culturale, precum și la dezvoltarea locală și regională; reliefarea rolului patrimoniului cultural în relațiile externe ale Uniunii, inclusiv sub aspectul prevenirii conflictelor, al reconcilierii post-conflict și al refacerii elementelor distruse ale patrimoniului cultural. În același timp, inițiativa atrage atenția asupra posibilităților oferite de patrimoniul nostru cultural, precum și asupra provocărilor cu care acesta se confruntă, putând fi enumerate aici impactul trecerii la era digitală, presiunile fizice și de mediu asupra siturilor de patrimoniu și traficul ilicit cu bunuri culturale. Elevii au fost invitați: a) să identifice un obiectiv/ obiect/ element de patrimoniu (denumit în continuare „obiect de patrimoniu”) din localitatea sau din județul în care locuiesc și să facă o prezentare de maxim două pagini a acestuia cu evidențierea valorii sale de patrimoniu în context național și european (arhitecturală, istorică, artistică, ştiinţifică ș.a.m.d.). b) să conceapă și să implementeze un proiect de campanie de informare și conștientizare a publicului larg cu privire la valoarea de patrimoniu a obiectului de patrimoniu respectiv și cu privire la măsurile care trebuie întreprinse pentru protejarea/conservarea și promovarea acestuia. Proiectul a avut următoarele obiective: o mai bună cunoaştere a valorilor pe care se întemeiază Uniunea Europeană; conștientizarea și responsabilizarea elevilor cu privire la patrimoniul local/regional/național, la rolul acestuia în promovarea diversității culturale la nivel european și la conservarea lui pentru generațiile următoare; informarea publicului cu privire la importanța respectării patrimoniului național și a locului lui în patrimoniul cultural european; dezvoltarea abilităților creative ale elevilor; - realizarea unei campanii de informare și conștientizare desfășurată în localitatea de reședință despre obiectul de patrimoniu ales.