Ultima editie tiparita in format pdf

195 de cadre didactice pensionare au primit aprobare pentru continuarea activităţii şi în anul şcolar 2016-2017

Publicat pe 2016-02-09 10:26:55Mihail Marinescu

Un număr de 195 de cadre didactice pensionare au primit aprobare, din partea consiliilor de administraţie al unităţilor şcolare, să-şi continue activitatea didactică şi în anul şcolar 2016-2017, pe aceleaşi posturi, evident. De fapt, aceasta era şi condiţia ca respecitvul pensionar să rămână în activitate la catedră, anume ca postul pe care l-a ocupat să fie în continuare complet. Din cele 195 de astfel de cadre didactice, 70 se află la prima solicitare de prelungire a activităţii, tot 70 pentru a doua oară şi 55 pentru a treia oară (adică pentru ultima dată, legea nepermiţând decât de trei ori să existe o astfel de solicitare).

Într-o altă ordine de idei, pe data de 17 februarie, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova se va afişa lista catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete, urmând ca până pe 19 februarie să fie înregistrate cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul şcolar. Organizarea probelor practice/orale în profilul postului pentru completările şi întregirile de normă didactică este prevăzută pentru 22 februarie.

Din calendarul mobilităţii personalului didactic valabil pentru acestă lună februarie, mai fac parte următoarele activităţi:emiterea şi comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer (perioada 24-26 februarie); transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ; afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete şi incomplete (termen 25 februarie); afişarea, la inspectoratele şcolare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2016 (termen 25 februarie); afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare (termen 25 februarie 2016); înregistrarea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, la inspectoratele şcolare; verificarea şi avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului

didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar (perioada 26 februarie-4 martie).