Ultima editie tiparita in format pdf

Pregătiţi-vă pentru înscrirea copiilor la clasa pregătitoare!

Publicat pe 2018-02-27 16:08:03Mihail Marinescu

Au fost aprobate metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019. Încă nu se cunosc circumscripţiile!

După ceva timp de aşteptare, ministrul Educaţiei Naţionale a aprobat metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019. Astfel, în clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) în perioada 1-23 martie.

Înscrierea

Prima etapă rezervată depunerii de cereri pentru înscrierea copiilor la clasa pregătitoare se desfăşoară între 8 și 26 martie și va fi urmată de o a doua etapă, programată între 12 și 18 aprilie. Aceasta este rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile. Cererea-tip se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în interiorul perioadelor din calendarul aprobat de Ministerul Educației. Validarea cererii-tip este obligatorie și se realizează în unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și a cel puțin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, între orele 8 şi 18:00 (luni-vineri). Pe data de 1 martie urmează să se afişeze, în fiecare unitate de învățământ, circumscripțiile școlare, a planului de școlarizare propus și a numărului de clase pregătitoare se realizează în data de 1 martie. Circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, perioada de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum şi adresele unităţilor/instituţiilor la care se desfăşoară evaluarea psihosomatică vor fi afişate pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene, precum şi ale unităţilor de învăţământ (dacă există). Fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze Ziua porţilor deschise într-una din zilele din intervalul 1 - 12 martie. Cu acest prilej, părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile școlare şi vor putea discuta cu cadrele didactice. Fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ din proximitate - şcoala de circumscripţie. Inspectoratele şcolare judeţene au responsabilitatea organizării sau, după caz, a reorganizării circumscripţiilor. Nu în ultimul rând, inspectoratele şcolare vor soluţiona orice situaţie legată de înscrierea în învăţământul primar, în interesul educaţional al elevului şi în limitele legii.

În curs de actualizare
Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova ne anunţa, pe data de 25 decembrie, că se află în curs de actualizare: circumscripţiile şcolare pentru Ploieşti, Câmpina şi pentru alte oraşe; precizări privind evaluarea psihosomatică a copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare, anul şcolar 2018-2019; situația locurilor libere pentru clasa pregătitoare, anul școlar 2018 – 2019; situația locurilor pentru clasa pregătitoare, anul școlar 2018 – 2019 în învățământul particular.