Ultima editie tiparita in format pdf

,,Olimpiada micilor bancheri” a primit premiul pentru ,,cea mai bună iniţiativă educaţională pe piaţa de capital din 2017

Publicat pe 2018-02-22 16:00:15Mihail Marinescu

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a acordat, recent, premii unor companii şi persoane care s-au remarcat pe piaţa de capital românească în 2017, evenimentul având loc la Ateneul Român. Astfel, printre proiectele premiate se numără şi cel intitulat ,,Olimpiada micilor bancheri”, care a fost implementat de Asociaţia pentru Promovarea Performanţei în Educaţie în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, fiind înscris în Calendarul Activităților Naționale al Ministerului Educaţiei Naţionale. Proiectul ,,Olimpiada micilor bancheri” a obţinut premiul pentru ,,cea mai bună iniţiativă educaţională pe piaţa de capital din 2017”, primind voturi mai multe decât ale unor proiecte aparţinând unor bănci. Coordonatori ai proiectului ,,Olimpiada micilor bancheri” sunt: prof. Nicolae Oprea Angelescu - inspector şcolar general al ISJ Prahova; prof. Cristina Petre – inspector educaţie permanentă și activități extrașcolare; Ligia Georgescu Golosoiu – Asociaţia pentru Promovarea Performanţei în Educaţie. La proiectul „Olimpiada Micilor Bancheri” au participat aproximativ 250 de cadre didactice şi 5.000 de elevi. Beneficiarii direcţi şi indirecţi sunt elevi de ciclul primar – clasele III/IV din unităţi şcolare partenere. Scopul proiectului: Dezvoltarea şi menţinerea interesului copiilor asupra problemelor legate de cunoaşterea şi de aplicarea corectă a instrumentelor de plată, dezvoltarea cunoştinţelor financiare, întărirea ideii că „Banul înseamnă Muncă”. Scopul acestui concurs este de a-i încuraja pe tineri să-şi împărtăşească ideile referitoare la bani şi bănci. Este, de asemenea, o mare oportunitate de a-şi împărtăşi iniţiativele din domeniul educaţiei financiare, antreprenoriale şi de a se apropia de mediul bancar. Obiectivele specifice ale proiectului: stimularea performanţei şi deschiderea orizontului de cunoaştere a elevilor şi coordonatorilor acestora, contactul cu mediul academic; formarea unor deprinderi de lucru în echipă şi comunicare în rândul elevilor; dezvoltarea abilităţilor de cercetare interdisciplinară, aplicarea lor în viaţa de zi cu zi; stimularea gândirii critice şi creative; formarea si dezvoltarea unor deprinderi şi abilităţi de utilizare a mijlocelor şi noţiunilor financiar-bancare; îmbunătăţirea comunicării copii-parinţi-educator; implicarea unor specialişti din domenii specifice tematicii concursului şi facilitarea comunicării acestora cu factorii educaţiei; dezvoltarea competenţelor de comunicare între factorii educaţiei (elevi-elevi, elevi-profesori, profesori-profesori, instituţii educative-comunitate).