Ultima editie tiparita in format pdf

A fost stabilită data pentru concursul de Titularizare din acest an, 11 iulie

Publicat pe 2018-01-31 10:20:18Mihail Marinescu

229 de cadre didactice prahovene vor să-şi continue activitatea la catedră şi după împlinirea vârstei de pensionare

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova a organizat joi, 25 ianuarie, o şedinţă cu directorii de unităţi de învăţământ atât din municipiul Ploieşti, cât şi din judeţ. Activitatea a fost găzduită de Sala Europa a Consiliului Judeţean Prahova, ea fiind prezidată, într-o primă etapă, de prof. Nicolae Angelescu – inspector şcolar general al ISJ Prahova, după care a urmat prof. Tudor Iancu –inspector şcolar pentru mobilitatea personalului didactic. În cadrul şedinţei, directorilor li s-au adus la cunoştinţă cele mai recente modificări de legislaţie în domeniul educaţional, modificări sau completări de metodologii. Tudor Iancu i-a înştiinţat pe directori despre calendarul mobilităţii, precizând că cererile pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor vacante/rezervate valabile pentru 2018-2019 se pot depune în perioada 20-30 aprilie, iar în zilele de 7 şi 8 mai va avea loc validarea dosarelor de înscrire. Proba practică şi inspecţiile la clasă sunt prevăzute a se desfăşura între 10 mai şi 10 iunie. Proba scrisă a concursului de Titularizare este anunţat a se susţine pe 11 iulie. Cei care se află la conducerea şcolilor au mai fost informaţi şi despre condiţiile specifice pentru calificarea pe posturi titulare a celor care au lucrat pe posturi netitularizabile, amintindu-se aici faptul că aceşti profesori, pentru a putea fi încadraţi pe posturi ca titulari, trebuie să fi obţinut cel puţin nota 7 la toate probele concursului. A fost atins şi subiectul pensionare, prof. inspector şcolar Tudor Iancu afirmând că sunt 229 de cadre didactice care au depus cereri pentru continuarea activităţii la catedră şi după atingerea vârstei de pensionare, legea dându-le dreptul să profeseze încă trei ani după respectiva vârstă (60 de ani şi 11 luni pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi – vărstele de pensionare). De asemenea, sunt şi 146 de cadre didactice care, de la 1 septembrie 2018, se încadrează pentru pensionare la limită de vârstă, existând şi 11 cadre care vor pensionare anticipată şi tot 11 pentru pensionare anticipată parţială. La şedinţa cu directorii, au mai fost discutate subiecte precum clasele bilingve, orele de tehnologie, învăţământ special, activitatea de dirigenţie – cu evidenţirea clară că directorii nu pot fi şi diriginţi, deşi prin unele şcoli s-a dorit şi aşa ceva, în condiţiile în care existau cadre didactice disponibile pentru dirigenţie.