Ultima editie tiparita in format pdf

În Prahova, în luna octombrie 2017,numărul turiştilor străini, în scădere faţă de octombrie 2016

Publicat pe 2018-01-04 12:09:33Mihail Marinescu

Structurile de primire turistică deschise în județul Prahova, în luna octombrie 2017, au pus la dispoziția turiştilor o capacitate de cazare de 12.387 locuri‐pat, valoare mai mare cu 4,5% comparativ cu luna octombrie 2016. În structura numărului total al structurilor de primire turistică deschise în luna octombrie 2017 (315 unităţi), pensiunile turistice urbane au deținut cea mai mare pondere, respectiv 37,1%, urmate de hoteluri (26,0%), vile turistice (14,0%), pensiuni agroturistice (11,4%) şi 11,5% celelalte tipuri de structuri de primire turistică (moteluri, cabane turistice ...).
Numărul turiştilor sosiți în structurile de primire turistică, în luna octombrie 2017, a fost de 45.222 persoane, din care 37.450 turişti români (82,8%) şi 7.772 turişti străini (17,2%). Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a fost de 95.599 în luna octombrie 2017, în creştere cu 2,9% față de aceeaşi lună a anului 2016. Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare din judeţul Prahova în luna octombrie 2017, comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, au înregistrat o creştere cu 5,7%, iar ale turiştilor străini o scădere cu 8,9%. Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică, funcțiune, în județul Prahova, în luna octombrie 2017 a fost de 24,9%, mai mic cu 0,4 puncte procentuale față de cel înregistrat în aceeaşi lună a anului 2016. Durata medie a şederii turiştilor în luna octombrie 2017, la nivelul județului, a fost de 2,1 zile, la fel ca cea înregistrată în luna octombrie 2016.