Ultima editie tiparita in format pdf

A fost stabilită data Concursului de titularizare de anul viitor

Publicat pe 2017-12-08 12:14:45Mihail Marinescu

Ministrul Educaţiei Naţionale a aprobat, recent, Metodologia privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019. Aceasta, reglementează: condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar; organizarea şi desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar. Printre multe altele, în respectivul document se spune că, la etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioadă determinată/detaşare, probele practice în profilul postului se consideră promovate în situaţia în care cadrele didactice titulare participante obţin cel puţin nota 5 (cinci). La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin întregirea normei didactice/completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată/transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ/repartizare în baza prevederilor legale, cu modificările şi completările ulterioare, probele practice/inspecţiile speciale la clasă în profilul postului se consideră promovate în situaţia în care cadrele didactice participante obţin cel puţin nota 7 (şapte).
*Un lucru foarte interesant îl cuprinde Art. 52 (1), în cadrul căruia se spune că, începând cu 1 septembrie 2018, poate fi repartizat, în ședință de repartizare organizată de inspectoratul școlar, pe perioadă nedeterminată în unitățile de învățământ în care este angajat, cadrul didactic calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată Însă, acesta trebuie să îndeplinească, la data solicitării, mai multe condiţii specifice. Cei interesaţi pot să acceseze site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova sau al Ministerului Educaţiei pentru a vedea detaliile referitoare la respectivul articol din Metodologie.
*Mai trebuie spus că profesorii calificaţi, care au obținut media cel puțin 7 (șapte) la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar în ultimii 6 ani și care sunt angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizaţi pe perioadă nedeterminată în unitățile de învățământ în care sunt angajaţi, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) şi are viabilitate, cu respectarea cumulativă a condițiilor generale și specifice din prezenta Metodologie. De asemenea, în situația în care un cadru didactic calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a obținut cel puțin media 7 (șapte) la mai multe concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat, din sesiunile 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 sau 2017, repartizarea pe post didactic/catedră se realizează în baza celei mai mari medii de repartizare obținute de cadrul didactic în această perioadă, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), cu respectarea cumulativă a condițiilor generale și specifice din prezenta Metodologie.
Din calendarul mobilităţii personalului didactic vă prezentăm
Pentru personalul didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018: 22 februarie 2018: afișarea la inspectoratele școlare a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete; 22 şi 23 februarie: înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul școlar; 26 februarie-2 martie: organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar; 5 martie: ședință de repartizare organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar, pentru completarea normei didactice;
Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar: 20 aprilie-3 mai 2018: înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2018, la inspectoratele şcolare; 10 mai-29 iunie 2018: organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă. Concursul de Titularizare proba scrisă, este prevăzut a avea loc pe 11 iulie 2018. Rezultatele se vor afişa pe 17 iulie. Eventualele contestaţii se primesc în zilele de 17 şi 18 iulie, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, bineînţeles pentru candidaţii care candidează pe posturile din judeţul nostru.