Ultima editie tiparita in format pdf

Strigăt de ajutor pentru învăţământul dual!

Publicat pe 2017-11-22 11:16:21Mihail Marinescu

Introdus în Educaţia românească de puţină vreme, învăţământul dual nu prea a avut, cel puţin până acum, prea mulţi adepţi nici din rândul firmelor, dar nici din cel al elevilor, din pricina anumitor factori, fie economici, fie de mentalitate...! În acest sens, autorităţile se văd nevoite să apeleze la popularizarea acestui tip de învăţământ prin organizarea de diverse campanii, cum a fost cazul şi acţiunii care a avut loc luni, 13 noiembrie, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova.  Evenimentul a fost organizat chiar de instituţia mai devreme amintită, în colaborare cu Instituţia Prefectului şi Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Prahova, şi la ea au participat 103 invitaţi, dintre care 52 au fost reprezentanţi ai agenţilor, economici. Din partea Instituţiei Prefectului - Judeţul Prahova a participat prefect Ioana Mădălina Lupea, din partea Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova - preşedinte Aurelian Gogulescu, iar din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova au participat prof. Nicolae Angelescu - inspector şcolar general, prof. Liliana Ţenescu şi prof. Horia Victor Toma – inspectori şcolari adjuncţi. În cadrul acestei campaniei de popularizare a învăţământului dual şi profesional au fost abordate următoarele teme: organizarea învăţământului dual ca alternativă reală pentru criza forţei de muncă calificate; evidenţierea avantajelor învăţământului dual pe termen mediu şi lung, atât pentru elevi, cât şi pentru operatorul economic; oportunitatea de organizare şi desfăşurare a învăţământului dual/profesional pentru anul şcolar 2018-2019; aprofundarea parteneriatului public-privat pentru asigurarea cadrului necesar dezvoltării resursei umane; Prin această campanie, organizatorii şi-au propus ca obiective: conturarea unor recomandări concrete ale mediului de afaceri privind profilurile ocupaţionale, conţinutul şi programul formarii adaptate nevoilor antreprenorilor; stimularea operatorilor economici să transmită solicitari de şcolarizare în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019; creşterea numărului de clase de învăţământ profesional cuprinse în proiectul planului de şcolarizare realizat la nivelul unităţilor de învăţământ/inspectoratului şcolar pentru 2018-2019. La începutul acestei luni, în mai multe şcoli din judeţ au avut loc întâlniri, în cadrul campaniei, pentru popularizarea învăţământului dual. Învățământul dual se adresează absolvenților clasei a VIII-a, are o durată de cel puţin 3 ani şi are o pondere semnificativă a pregătirii practice derulate la operatorul economic. În primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la operatorul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului. În al doilea an, aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice, iar în cel de-al treilea an aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice. Pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală de 24 săptămâni: 5 săptămâni în primul an, 9 săptămâni în anul doi, 10 săptămâni în cel de-al treilea an.