Ultima editie tiparita in format pdf

Cel puţin 63 de mii de turişti în Prahova în luna august

Publicat pe 2017-10-30 11:49:11Mihail Marinescu

Structurile de primire turistică deschise în județul Prahova, în luna august 2017, au pus la dispoziția turiştilor o capacitate de cazare de 12.457 locuri‐pat, valoare mai mare cu 2,2% comparativ cu luna august 2016. În structura numărului total al structurilor de primire turistică deschise în luna august 2017 (318 unități), pensiunile turistice urbane au deținut cea mai mare pondere, respectiv 37,1%, urmate de hoteluri (26,1%), vile turistice (13,8%), pensiuni agroturistice (11,6%), moteluri (5,0%) şi 6,4% celelalte tipuri de structuri de primire turistică ( hosteluri, cabane turistice ...)
Numărul turiştilor sosiți în structurile de primire turistică, în luna august 2017, a fost de 63.715 persoane, din care 52.232 turişti români (82,0%) şi 11.483 turişti străini (18,0%). Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a fost de 148.584 în luna august 2017, în creştere cu 5,3% față de aceeaşi lună a anului 2016. Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare din județul Prahova, în luna august 2017 comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, au înregistrat o creştere cu 4,4% şi ale turiştilor străini cu 9,3%. Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică în funcțiune, în județul Prahova, în luna august 2017 a fost de 38,5% mai mare cu 1,1 puncte procentuale față de luna august 2016. Durata medie a şederii turiştilor în luna august 2017, la nivelul județului Prahova, a fost de 2,3 zile pe total structuri de primire ( 2,3 zile la turiştii români şi 2,5 zile la turiştii străini) la fel ca cea înregistrata în luna august 2016.