Ultima editie tiparita in format pdf

Milioane de absenţe în anul şcolar 2016-2017!

Publicat pe 2017-10-26 10:29:51Mihail Marinescu

O situaţie centralizatoare privind absenţele înregistrate în anul şcolar 2016-2017 de către elevii care învaţă în unităţile şcolare din Ploieşti şi judeţul Prahova ne arată faptul că cele mai multe absenţe au venit din partea elevilor de la învăţământul liceal, anume 1.455.586 de absenţe, urmaţi de cei de la gimnaziu, cu 1.147.182 absenţe!
Iată cum se prezintă situaţia per ansamblu:
Învăţământ primar: 33.416 elevi, 508.473 absenţe, 158.508 motivate;
Învăţământ gimnazial: 27.567 elevi, 1.147.182 absenţe, 535.552 motivate;
Învăţământ liceal – ruta directă: 21.353 elevi, 1.455.586 absenţe; 974.181 motivate;
Învăţământ liceal FR /Seral - ruta directă: 1.444 elevi, 9.0691 absenţe, 45181 motivate;
Învăţământ profesional: 2.718 elevi; 311.534 absenţe, 135.094 motivate.

90% dintre elevii prahoveni au promovat anul şcolar 2016-2017
La început de an şcolar 2016-2017, în învăţământul prahovean figurau înscrişi 90.070 de elevi. Dintre aceştia, 88.879 au reuşit să încheie anul şcolar, promovând 80.218, procentul fiind de 90,26%. Au rămas corigenţi la unul sau la două materii 4.711 elevi, iar repetenţi (la 15 iunie) erau în număr de 1.827. Alte date: cu situaţia neîncheiată - 1.729 elevi; 394 - neşcolarizaţi. Situaţia numărului de elevi care au abandonat, s-au retras, au fost exmatriculaţi sau eliminaţi în anul şcolar 2016-2017: 332 au abandonat; 241 sau retras; 458 exmatriculaţi şi 15 eliminaţi. În ce priveşte notele la purtare, în Prahova avem 75.714 note de 10; 8.050 note între 7 şi 9,99; 1.650 note sub 7. Au fost scăzute note la purtare din cauza absenţelor la un număr de 9.373 de elevi. Situaţia numărului de elevi plecaţi/veniţi din străinătate în anul şcolar 2016-2017 indică faptul că 246 de elevi au plecat să înveţe în alte state, iar 122 au venit să urmeze cursurile şcolar în România, în Prahova.