Ultima editie tiparita in format pdf

Nouă unităţi de învăţământ din Prahova nu au, încă, autorizaţie igienico-sanitară!

Publicat pe 2017-10-24 11:28:44Mihail Marinescu

Dintre acestea, patru sunt grădiniţe
La finele anului şcolar 2016-2017, în învăţământul prahovean existau 9 unităţi care nu deţineau autorizaţie sanitare, fiind vorba despre 4 grădiniţe cu program normal şi 5 şcoli primare şi gimnaziale. Acestea sunt atât din mediul rural, la Şoimar-Măgura, Lopatniţa – 4 unităţi, Lapoş – o unitate, Proviţa de Sus – o unitate, Ariceştii Rahtivani – două unităţi), precum şi o unitate în mediul urban, la Comarnic, după cum se precizează în Raportul de activitate al învăţământului prahovean valabil pentru anul şcolar 2016-2017 şi întocmit de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova. De reţinut că şi în prezent, deşi a trecut ceva timp de la începutul şcolii în această toamnă, aceste unităţi nu au autorizaţie sanitară şi nu pot fi autorizate dacă nu-şi remediează deficienţele constatate. Astfel, se recomandă: a) depunerea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare (pentru unităţile de învățământ neautorizate); b) finalizarea lucrărilor de reparaţii şi igienizare a clădirilor; c) salubrizarea şi amenajarea terenului; d) reprogramarea salariaţilor în vederea efectuării controalelor medicale periodice, e) repararea instalaţiilor sanitare (apă curentă şi canalizare); f) asigurarea apei potabile din alte surse autorizate, acolo unde nu există reţea de distribuţie a apei curente; g) realizarea acţiunilor de dezinfecţie-dezinsecţie-deratizare; h) igienizarea grupurilor sanitare şi vidanjarea foselor septice; i) aprovizionarea unităţilor cu substante biocide în cantităţi suficiente şi avizate sanitar; j) verificarea calităţii apei provenite din sursele proprii.
Motivele igienico-sanitare care au condus la lipsa autorizației sanitare au fost: clădire parţial degradată la nivelul acoperişului, cu miros pregnant de mucegai la interior (Grădiniţa cu Program Normal, sat Izvoru, com. Proviţa de Sus); terenul pentru activităţi în aer liber neamenajat, cu gard împrejmuitor incomplet, fără aparate de joacă la gradiniţe (exemple Grădiniţa Lopatniţa, Şcoala primară Lopatniţa, Grădiniţa Şoimari, Grădiniţa Posada, Grădiniţa Izvoru- Proviţa de Sus, Şcoala Stoeneşti); lipsa aprovizionare cu apă potabilă prin instalaţii proprii de distribuţie: (Grădiniţa Izvoru –Proviţa de Sus, Grădiniţa Lopatniţa, Şcoala Lopatniţa, Grădiniţa Măgura, Şcoala Măgura- Şoimari); săli de grupă/clasă neigienizate, cu pavimente neraşchetate, nelăcuite sau subdimensionate pentru numărul de copii înscrişi (Grădiniţa Posada, Şcoala Gimnazială Ariceştii Rahtivani, Şcoala Gimnazială Măgura, Grădiniţa Măgura); grupuri sanitare de exterior neigienizate, fără căi de acces betonate, fără racord la apă (Şcoala şi Grădiniţa Lopatniţa, Şcoala şi Grădiniţa Măgura, Grădiniţa Izvoru- Proviţa de sus ( lipsă apă), Grădiniţa Posada (2 cabine ecologice, din care una deteriorată); grupuri sanitare folosite în comun de Şcoala Lopatniţa şi Grădiniţa Măgura; lipsa autocontrolului calităţii apei potabile din sursă proprie (Şcoala Gimnazială Şoimari); spaţiul pentru depozitarea temporară a reziduurilor solide menajere nu este amenajat conform legislaţiei în vigoare (platformă betonată prevăzută cu sifon de scurgere a apelor de spălare, îngrădită, cu racord la o sursă de apă pentru intreţinerea igienică) şi nu se respectă ritmul de evacuare menţionat în legislaţie: majoritatea unităţilor de învățământ. În urma controalelor au fost încheiate procese-verbale, în prezenţa conducerii unităţilor de învățământ, cuprinzând recomandări şi termene de îndeplinire.