Ultima editie tiparita in format pdf

Mai puţini elevi în învăţământul preşcolar, dar mai mulţi la cel gimnazial

Publicat pe 2017-10-20 12:09:39Mihail Marinescu

Conform datelor prezentate în Raportul de activitate al învăţământului prahovean valabil pentru anul şcolar 2016-2017, situaţia numerică a populaţiei şcolare cuprinsă în diferite forme de învăţământ (pe fiecare nivel de şcolarizare), învăţământ de masă, s-a prezentat astfel: la învăţământ preşcolar 16.135 elevi (faţă de 16.869 câţi erau în anul şcolar 2015-2016); învăţămâ.nt primar 33.600 elevi (34.679 în anul şcolar trecut); învăţământ gimnazial 28.190 elevi (27.957 în anul şcolar precedent); liceal de zi 20.890 elevi (23.365 anul trecut); învăţământ liceal - seral rută directă 1.427 elevi; învăţământ liceal – frecvenţă redusă rută directă 385 elevi; învăţământ profesional 2.764 elevi (2.219 în anul şcolar trecut); şcoala postliceală 1.864 cu finanţare de la buget şi 70 – taxă; şcoala de maiştri 251 elevi–buget şi 23 cu taxă; stagii de pregătire practică 27 elevi. În total au fost105.533 de elevi la învăţământ cu finanţare de la buget şi 93 cu taxă. În învăţământul special au fost şcolarizaţi 825 elevi, cuprinşi pe toate nivelurile de învăţământ. În anul şcolar 2016-2017, sistemul judeţean al învăţământului preuniversitar de stat a funcţionat cu 219 de unităţi cu personalitate juridică, din care 25 de grădiniţe, 132 de şcoli gimnaziale, 46 colegii şi licee, 6 şcoli speciale, 1 Palat al Copiilor şi 4 cluburi ale copiilor, 2 cluburi sportive, CJRAE , Centrul Judeţean de Excelenţă şi CCD. Învăţământul particular cuprinde un număr total de 25 unităţi de învăţământ. În judeţul Prahova funcţionează şi un colegiu militar cu finanţare de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, respectiv Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” Breaza, care nu este inclus în Reţeaua unităţilor de învăţământ prezentată mai devreme. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Prahova – are în subordine 9 centre logopedice, grevate pe lângă unităţi de învăţământ din judeţ, iar Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Prahova are în subordine 23 de cabinete de asistenţă psihopedagogică care funcţionează în unităţi de învăţământ preşcolar, gimnazial şi liceal.