Ultima editie tiparita in format pdf

În Prahova, 55 de şcoli funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu!

Publicat pe 2017-10-20 12:07:01Mihail Marinescu

În judeţul Prahova funcţionează, în prezent, unităţi de învăţământ care nu au autorizaţie de securitate la incendiu. Conform Raportului de bilanţ al învăţământului prahovean pe anul şcolar 2016-2017, numărul acestor unităţi este de 55, printre care multe grădiniţe! Principalele deficiențe semnalate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” Prahova au constat în: neasigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor în siguranţă în caz de incendiu; amenajarea în casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor, de boxe, locuri de lucru, de depozitare a materialelor, mobilier sau obiecte, amplasarea de maşini de fotocopiat, dozatoare pentru sucuri/cafea etc, care împiedică evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intervenţie; neasigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (lipsa accesoriilor, presiune redusă în reţeaua de alimentare cu apă a instalaţiilor de stingere), neexecutarea verificărilor periodice de personal atestat sau dotare insuficientă; neverificarea instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor (gaze, electrice, iluminat de siguranţă); exploatarea instalaţiilor electrice în condiţii care generează risc de incendiu (neasigurarea selectivităţii la scurtcircuit şi la suprasarcină a elementelor de protecţie a instalaţiilor ori a consumatorilor electrici prin înlocuirea siguranţelor cu altele supradimensionate sau decalibrate, tablouri electrice sau corpuri de iluminat fără protecţie faţă de elementele combustibile din vecinătate); neasigurarea ignifugării elementelor de construcţie combustibile; exploatarea sistemelor de încălzire-centrale termice, sobe de teracotă, fără respectarea reglementărilor tehnice specifice (utilizarea mijloacelor de încălzire cu acumulare de căldură-sobe de teracotă deteriorate, utilizarea unor elemente ale instalaţiei de gaze-arzătoare neavizate conform prevederilor ISCIR, neasigurarea condiţiilor de preîntâmpinare a propagării incendiilor; efectuarea unor lucrări de extindere sau modernizare fără solicitarea/obţinerea avizului de securitate la incendiu; punerea în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.