Ultima editie tiparita in format pdf

Consfătuirea coordonatorilor de proiecte şi programe educative şcolare şi extrașcolare

Publicat pe 2017-09-25 16:14:17Mihail Marinescu

Mai multă atenţie pe ora de dirigenţie!

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova a organizat vineri, 22 septembrie a.c., Consfătuirea coordonatorilor pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare. Evenimentul a fost găzduit de Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploieşti, sala de spectacole, şi a fost coordonat impecabil de prof. Cristina Petre – inspector şcolar pentru educaţie permanentă şi activităţi extraşcolare din cadrul ISJ Prahova. Au luat cuvântul: prof. Liliana Ţenescu – inspector şcolar general ajunct; prof. Mariana Cazacu – director al Casei Corpului Didactic Prahova; prof. Simona Ionescu – director CJRAE Prahova, eleva Ioana Băltăreţu - preşedinte al Consiliului Judeţean al Elevilor Prahova şi aleasă ca preşedinte al Consiliul Naţional al Elevilor în acest an. Vorbitorii s-au referit la rolul şi importanţa pe care o au activităţile extraşcolare, care constituie un factor important în educaţia şi dezvoltarea personalităţii copilului, poate la fel de important precum cel al studiului. De asemenea, în faţa coordonatorilor educativi din şcolile prahovene au luat cuvântul şi reprezentanţi ai unor instituţii partenere în activităţile extraşcolare, ei vorbind despre anumite aspecte ce ţin de organizarea şi derularea activităţilor, fiecare încerand să fie cât mai convigător prin ofertele înaintate şcolilor. La activitatea de vineri, 22 septembrie, au fost invitaţi partenerii: Casa de Cultură a Sindicatelor Ploieşti; Fundaţia PRAIS; Club Lions; Asociaţia Medicover; Agenţia Cool Tour; Agenţia OCTAV Tur, Agenţia Itinera Nova; Asociaţia Şcoala de Flori; Serviciul Judeţean Anticorupţie Prahova; Asociaţia de Sprijin şi Binefacere Prahova; Shopping City Ploieşti. Prof. inspector şcolar Cristina Petre a adus în discuţie teme foarte importante, referindu-se şi la Programul naţional „Şcoala altfel”, despre care a spus că, în acest an şcolar, are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare şi se poate organiza în intervalul 2 octombrie 2017 - 31 mai 2018, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Desfăşurarea programului „Şcoala altfel” nu trebuie să coincidă cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale, care vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. În perioada alocată Programului national „Școala altfel” vor fi facilitate activități educaționale precum: transdisciplinare; experiențiale/de învățare prin experiență; proiectate în parteneriat cu elevi, părinți, instituții, organizații non-guvernamentale și/sau operatori economici; inovatoare pentru contextul în care sunt derulate; bazate pe constatările unor cercetări și bune practici recente din domeniul educațional. Au fost aduse în discuţie şi date referitoare la Calendarul activităților educative 2018, spunându-se că Formularul de aplicație pentru Calendarul Activităților Educative şi Fişa de evaluare a proiectelor propuse pentru CAEJ, CAERI și CAEN 2018 vor fi afișate pe site-ul ISJ Prahova, după aprobarea MEN, în luna octombrie. Din evaluare, vor fi eliminate următoarele tipuri de proiecte: proiectele care nu au respectat precizările din formularul inițial; proiectele care nu au îndeplinit condițiile de nivel național; proiectele care nu au respectat prevederile Regulamentului; proiectele cu taxă; proiectele care au încălcat principiul nondiscriminării;proiectele bazate exclusiv pe corespondență; concursurile fără cel puțin o etapă de calificare anterioară celei naționale; concursurile în care numărul de premii (I, II, III) a depășit 30% din numărul total de participanți. Totodată, s-au exprimat şi constatări şi aprecieri generale asupra activității din anul școlar 2016/2017, dar şi „Recomandări”. „Ora de dirigenţie” a reprezentat o temă foarte importantă a acestei întâlniri cu profesorii coordonatori pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare. Prof. Cristina Petre a accentuat importanţa şi rolul pe care ora de dirigenţie o are în viaţa elevului, dar şi a cadrului didactic. Din păcate, nu puţine ore de dirigenţie există mai mult pe hârtie, iar acestea nu prea se ţin. În multe orare, această oră de diregenţie este pusă la sfârşitul orelor de curs şi nu prea mai există interes din partea elevilor pentru a pariticipa la ea, deşi ar avea avea mai multe de învăţat decât de pe reţelele de socializare. Dar, elevul de astăzi preferă, din păcate, să stea mai mult cu ochii pe iPhone decât să-şi îndrepte atenţia către anumite subiecte educative.