Ultima editie tiparita in format pdf

În atenţia cadrelor didactice care se înscriu pentru susţinerea Gradelor Didactice

Publicat pe 2017-09-18 11:31:40Mihail Marinescu

Au fost date publicităţii informaţii importante referitoare la înscrierea pentru susţinerea gradelor didactice II şi I.
Astfel, pentru GRADUL DIDACTIC II înscriere are loc în luna octombrie 2017, valabilă pentru sesiunea 2019. Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de înscriere: stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea definitivatului în învăţământ – 4 ani (sau 3 ani dacă media de la examenul de definitivat este 10); în toate cazurile, vechimea la catedră necesară înscrierii se calculează de la data obținerii definitivatului până la data de 31 august a anului școlar în care se susțin inspecția specială și probele scrise și orale (nu se iau în calcul perioadele de concediu fără plată sau concediu creștere și îngrijire copil); calificativul cel puţin „bine” obţinut la aprecierile anuale şi inspecţiile şcolare (dacă au avut loc), în ultimii doi ani de activitate premergători înscrierii. Cadrele didactice înscrise pentru acordarea gradului didactic II care până la data susţinerii gradului nu au obţinut cel puțin calificativul de „bine” la inspecţiile curente şi la aprecierile anuale, precum şi cele care au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. Sunt necesare 3 inspecţii: prima inspecţie curentă – IC1 susţinută în semestrul al II-lea al anului şcolar 2016 – 2017; a doua inspecţie curentă – IC 2 în anul şcolar 2017 - 2018; inspecţia specială - IS în perioada 1 octombrie 2018 – 31 mai 2019.
Condiţii pentru promovarea examenului: calificativ cel puțin „bine” (la aprecierile anuale şi la inspecţiile școlare dupa caz, doi ani înainte de înscriere plus până la obținerea gradului didactic II); cel puţin „bine” la inspecţiile curente; cel puţin nota 8 la inspecţia la specială; cel puțin nota 8 (fiecare dintre probele scrise sau orale) la probele de examen; cel puţin 8 media de promovare. Preînscriere pentru gradul didactic II are loc în octombrie 2017, cu înscriere în octombrie 2018, pentru sesiunea 2020. Condiţii de preînscriere: Stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea definitivatului în învăţământ – un an (sau 0 ani dacă media de la examenul de definitivat este 10); Calificativul cel puţin „bine” obţinut la aprecierea anuală şi inspecţiile şcolare (dacă au avut loc), în ultimul an lucrat înainte de înscriere. Cererile – tip se depun la unitatea şcolară în perioada 2 – 13 octombrie 2017, vor fi vizate, semnate şi ştampilate de către directorii unităților de învățământ şi vor fi aduse la ISJ, Departamentul Dezvoltarea Resursei Umane (camera 14) de cadrul didactic responsabil cu formarea continuă din unitatea de învăţământ (numai cu adresă de înaintare – în dublu exemplar) în perioada 16 – 27 octombrie 2017, numai conform planificării pe zone.
GRADUL DIDACTIC I - înscriere în octombrie 2017, pentru sesiunea 2020. Condiţii de înscriere: stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea gradului II în învăţământ - 4 ani (sau 3 ani dacă media de la examenul de la gradul II este 10); în toate cazurile, vechimea la catedră necesară înscrierii se calculează de la data obținerii gradului I până la data de 31 august a anului școlar în care se susțin inspecția specială și lucrarea metodico-științifică (nu se iau în calcul perioadele de concediu fără plată sau concediu creștere și îngrijire copil); calificativul „foarte bine” obţinut la aprecierile anuale şi inspecţiile şcolare (dacă au avut loc), în ultimii doi ani de activitate premergători înscrierii. Documentele cerute pentru înscriere se depun la unitatea şcolară în perioada 2 – 13 octombrie 2017 şi vor fi aduse la ISJ, la Departamentul Dezvoltarea Resursei Umane, în perioada 16-27 octombrie a.c., numai conform programării pe zone. Cadrele didactice înscrise pentru acordarea gradului didactic I care până la data susţinerii gradului nu au obţinut calificativul de „foarte bine” la inspecţiile curente şi la aprecierile anuale, precum şi cele care au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. Sunt necesare trei inspecţii: prima inspecţie curentă – IC1 susţinută în semestrul al II-lea al anului şcolar 2016 – 2017; a doua inspecţie curentă – IC 2 în anul şcolar 2018 – 2019; inspecţia specială – IS şi susținerea lucrării metodico - științifice, cu comisie de la centrul universitar unde are lucrarea, în perioada 1 octombrie 2019 – 31 mai 2020. Colocviul se va susține în perioada ianuarie – februarie 2018 la centrele de perfecţionare pentru carea optat candidatul. Alegerea temei pentru lucrarea metodico-științifică se face în perioada decembrie 2017 – ianuarie 2018, la centrul de perfecţionare pentru care a optat candidatul.
Condiţii pentru promovarea examenului: calificativ cel puțin „foarte bine” (la aprecierile anuale și la inspectiile şcolare după caz, un an înainte de înscriere plus până la obținerea gradului didactic I); cel puţin „foarte bine” la inspecţiile curente; cel puțin nota 8 (această medie condiționează prezența la examen și este luată în calcul la media finală) la inspecţia specială; cel puţin nota 9 la susţinerea lucrării metodico-ştiințifice. Preînscrierea pentru gradul didactic I are loc în octombrie 2017, înscriere în octombrie 2018, pentru sesiunea 2021. Condiţii de preînscriere: Stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea gradului II în învăţământ - 0 ani (dacă media de la examenul de gradul II este 10, se trece peste etapa de preînscriere, făcându-se direct IC1 în perioada 2 octombrie – 13 octombrie 2017 și depunerea dosarului de înscriere în octombrie 2017). Cererile-tip se depun la unitatea şcolară în perioada 3 – 13 octombrie 2017 şi vor fi vizate, semnate și ștampilate de către directorii unităților de învățământ şi vor fi aduse la ISJ, Departamentul Dezvoltarea Resursei Umane în perioada 16 – 27 octombrie 2017, numai conform planificării pe zone.
Alte informaţii: În perioada efectuării concediului de creştere a copilului şi a concediului fără plată nu pot fi efectuate inspecţii sau sustinute probe de examen pentru gradele didactice II și I. Dosarele incomplete vor fi respinse, dacă până la data de 24 noiembrie 2017 candidatul respectiv nu a verificat şi completat eventualele nereguli din dosar, la solicitarea inspectorului cu formarea continuă sau la cerere. Pentru gradul didactic II, transferul la un alt centru de perfecţionare se va face în urma unei cereri adresate inspectorului şcolar general până la data de 1.03, anul susținerii gradului didactic. Inspecţiile trebuie planificate împreună cu inspectorul de specialitate în intervalul necesar. Inspecţiile curente sunt valabile patru ani. Inspecţiile speciale (pentru gradul II și gradul I) și inspecțiile la clasă (pentru definitivat) sunt valabile numai în anul şcolar în care se realizează. Pentru definitivat, la inspecțiile la clasă se obține notă, iar pentru gradul II şi gradul I, la inspecțiile curente se obține calificativ şi la inspecțiile speciale se obține notă.