Ultima editie tiparita in format pdf

Răzbunarea a reuşit - Cuvânt la Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul

Publicat pe 2017-08-23 09:21:32Părintele Ştefan Al. Săvulescu

Viaţa Sfântului Ioan Botezătorul este distanţa parcursă de la acceptarea unei suferinţe nemeritate până la asumarea morţii pentru Hristos. Calendarul creştin este plin de cei care au suferit pentru adevăr. Ei nu au fugit din faţa morţii pentru Hristos, nu s-au ascuns de crucea lui, nu au fost duplicitari, nu au motivat ceva, nu s-au rătăcit pe multele căi care ar fi putut duce undeva, ci au mers numai pe unicul drum care duce la Hristos, drumul credinţei creştine. În ziua de 29 august, prăznuim în fiecare an Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. La curtea lui Irod Antipa, iubitor de lux, huzur şi viaţă de îmbuibare şi de băutură, aveau loc numeroase petreceri, în care toţi invitaţii se complăceau în foarte multe imoralităţi. Din pricina unui asemenea ospăţ, şi-a găsit în mod foarte tragic sfârşitul Sfântul Ioan Botezătorul. El moare decapitat pentru că apăra moralitatea, adevărul dreptatea, neputând trece cu vederea o viaţă dusă în desfrâu şi în fapte ruşinoase. Ca urmaş al imoralităţii, Irod îşi alungă siţia legitimă ca să trăiască în mare păcat cu o alta, numită Irodiada, soţia fratelui său Filip. Această însoţire nepermisă era un foarte mare păcat în faţa lui Dumnezeu şi o mare ruşine în faţa oamenilor. Irod nu ţine cont de aceste reguli morale şi o aduce la curtea sa pe Irodiada şi pe fiica acesteia, Salomeea, alungând-o, fără pic de remuşcare pe soţia sa legitimă. Deşi acest fapt a devenit public, nimeni nu îndrăznea să-l înfrunte. În această tăcere generală, singurul care a avut curajul să se revolte a fost Sfântul Ioan Botezătorul, care, fără pic de teamă, i-a spus lui Irod: "Nu-ţi este îngăduit să ţii pe soţia fratelui tău". (Marcu 6, 18). Această mustrare nu a fost pe placul familiei regale, deşi Irod ţinea foarte mult la Ioan, pentru că îl ştia om drept. Irodiada, în schimb, vedea în Ioan pe cel mai mare duşman al ei şi drept urmare, l-a determinat pe Irod să-l întemniţeze, aşteptând momentul potrivit să-l omoare. Şi momentul potrivit s-a ivit când Salomeea, fiica Irodiadei, de ziua împăratului Irod,  a dansat încântător pentru toţi invitaţii  ameţiţi de băutură. Pentru aceasta, Irod i-a oferit să-şi aleagă orice până la jumătate din împărăţia sa. La îndemnul mamei sale, Salomeea a cerut pe tipsie, însă, capul lui Ioan Botezătorul. Cu toată părerea de rău, Irod nu a refuzat cererea criminală pentru a nu se compromite în faţa invitaţilor săi şi a poruncit să i se taie capul proorocului Ioan. Răzbunarea a reuşit, iar Sfântul Ioan Botezătorul moare pe nedrept la doar 32 de ani, deşi menirea lui a fost mult deasupra mentalităţii timpului său. Sfântul Ioan Proorocul şi înaintemergătorul Domnului nostru Iisus Hristos a fost un înverşunat critic al imoralităţii. Critica lui foarte tăioasă şi neiertătoare a urcat până în vârful piramidei sociale . Cuvântul Sfântului Ioan era plin de putere şi afirmaţiile sale erau fără de echivoc. Zadarnic au încercat unii să-l reducă la tăcere, glasul lui era de tunet. El continuă să răsune şi acum, peste veacuri, în lupta pentru legea cea sfântă, legea bunului Dumnezeu. Trebuie să ne aducem aminte că uciderii de semeni îi urmează uciderea lui Iisus Hristos Domnul. Şi dacă cineva crede că poate face "ce vrea" cu semenul său, tot la fel se va comporta şi cu Iisus Hristos. De vrei să nu fii un Irod al zilelor noastre, nu te răzbuna pe nimeni. Răzbunarea nu este a ta, ci a lui Dumnezeu din ceruri, în veci de veci.