Ultima editie tiparita in format pdf

Start pentru repartizările pe posturile titularizabile!

Publicat pe 2017-07-25 15:31:12Mihail Marinescu

Miercuri, 26 iulie, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, are loc repartizarea candidaţilor care au obţinut media 7 şi mai mare de 7 la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar de stat, valabile pentru anul şcolar 2017-2018. Este vorba despre ocuparea posturilor titularizabile, cu contract încheiat pe perioadă nedeterminată, numărul acestora fiind de 183. Posturile care, pe 26 iulie, nu vor fi ocupate se vor transforma, automat, în posturi netitularizabile, cu perioadă determinată. În total, în judeţul Prahova, sunt disponibile, în total, 1.595 de posturi
. Reamintim faptul că, la proba scrisă, din 12 iulie, cel puţin 356 de candidaţi au obţinut note egale sau mai mari de 7, intrând, astfe, în calcul pentru repartizarea pe posturile titularizabile. Repartizarea se efectuează în ordinea descrescătoare a mediilor, pe discipline. De dimineaţa, de la ora 9:00, încep repartizările pentru: Matematică, Informatică, Fizică, Fizică-chimie, Chimie, Biologie, Filosofie, Profesor consilier, Istorie, Religie ortodoxă, Muzică instrumentală, Educaţie fizică şi sport, Educaţie fizică specializată, Discipline tehnice (toate), Pregătire instruire practică (maiştri instructori), Clubul copiilor, Învăţământ special. După aceea, de la ora 15:00, este programată o altă serie, pentru disciplinele: Limba română, Limba engleză, Limba franceză, Limba germană, Educatoare, Învăţători. Repartizarea celor care au obţinut medii mai mari de 5 începe la finele lunii august, dar până atunci vor fi repartizaţi profesorii înscrişi la detaşări, respectivele repartizări începând pe 28 august.