Ultima editie tiparita in format pdf

20 iulie - Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul

Publicat pe 2017-08-23 09:22:05Părintele Ştefan Săvulescu

Sfinţii sunt culmile cele mai strălucitoare ale Sfintei Biserici, care şi-au desăvârşit portretul vieţii lor spirituale după modelul ideal al Mântuitorului Hristos, creând din persoana Bisericii noastre ca nişte luceferi ai luminii, adevărului şi ai dreptăţii, fiind pentru noi, credincioşii, tot atâtea călăuze de trăire duhovnicească, busole spirituale de îndrumare pentru desăvârşirea vieţii noastre sufleteşti. Stând în apropiere nemijlocită de Dumnezeu, sfinţii sunt ocrotitorii noştri, panoştri, iar ziua comemorării lor este o sărbătoare de profundă semnificaţie morală.

Precum fiecare creştin primeşte la botez numele unui sfânt, punându-se sub ocrotirea tainică a acestuia, tot astfel, în lumea creştină, există obiceiul ca această tainică ocrotire a sfântului să  o aibă şi familiile, bisericile şi instituţiile. 

Între marii Patriarhi şi Prooroci ai Vechiului Testament, Biserica noastră nu sărbătoreşte, în chip deosebit, nici pe Avraam – simbolul celei mai desăvârşite credinţe în Dumnezeu, nici pe Iosif, prototipul Domnului Iisus, nici pe cel ce epetrece cu Dumnezeu în munte şi căruia în încredinţează legea pe table de piatră, nici pe străluciţii vizionari ai omenirii, pe proorocii Isaia, Ieremia, Iezechiel şi Daniil, care, iluminaţi de Duhul Sfânt, au putut zări peste veacuri înainte, vestind taina întrupării Fiului lui Dumnezeu. Dintre toţi, Sf. Biserică a Legii noi sărbătoreşte astăzi cu aleasă cinstire pe Sfântul Prooroc Ilie. 

S-a născut în Galaad, de cealaltă parte de Iordan, în vecinătatea Arabiei, coborâtor din seminţia lui Aaron. Cetatea copilăriei lui a fost Tesvi, de aici şi numele de Tesviteanul.

Sf. Prooroc Ilie a fost înger, în trup, căci era atât de curat, atât de bun, încât se asemăna îngerilor.

Îmbrăcat în haină aspră de păr şi încins peste mijloc cu crucea, vieţuind cu postul şi cu rugăciunea, el a înfruntat cu o rară dârzenie duşmănia celor pe care îi mustra pentru nelegiurile lor.

Fie că străbătea împărăâia nelegiuitorului rege Abab, fie că-şi petrecea viaâa în singurătatea pârâului Cherit sau în casa cea sărăcăcioasă a văduvei din Sarepta Sidonului, el al fost credinciosul neclintit al misiunii sale sfinte. Sfânta Biserică descoperă în Proorocul Ilie pe al doilea premergător al venirii lui Hristos, întrucât el este crainicul Tatălui ceresc, adevăratul Dumnezeu, Părintele luminilor, de la care ne vine toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit.

Trei mii de ani s-au scurs în noianul veşniciei de când Proorocul Ilie, prin misiunea sa deosebită, prin cutremurătorul său strigăt de chemare, a restaurat cultul Dumnezeului adevărat.

Îndemnul marelui Profet Ilie este tot atât de actual şi astăzi. El ne cheamă să ne închinăm Dumnezeului adevărat căruia i s-au închinat veacuri de-a rândul moşii şi strămoşii noştri, aşa cum a fost propovăduită de Hristos Mântuitorul şi de  Sfinţii Apostoli şi formulată de cele şapte sinoade ecumenice, nealterată de aberaţiile difuzate de anumite asociaţii religioase, străine de sufletul şi de sângele neamului nostru, asociaţii care prin învăţăturile lor dinamitarde subminează temeliile bisericii celei întemeiate de Domnul, patrimoniul ei doctrinar şi concomitent fiinţa neamului nostru românesc, destramă unitatea sufletească a poporului credincios, încercând să smulgă din sufletul credincioşilor noştri frumoasele tradiţii şi obiceiuri creştineşti.

Sfântul Prooroc Ilie ne îndeamnă prin veacuri să ţinem cu tărie la Biserica noastră ortodoxă, care, în trecutul nostru naţional, zbuciumat dar măreţ, ne-a fost pavăză şi cheie de boltă a neamului, stâlpul de granit al rezistenâei noastre etnice româneşti şi tot ea trebuie să rămână şi în viitor busola spirituală în drumul destinului nostru naţional. Amin.