Ultima editie tiparita in format pdf

51,5% dintre candidaţi au primit note mai mari de 7 la Concursul de Titularizare, în Prahova

Publicat pe 2017-07-19 11:40:52Mihail Marinescu

La proba scrisă din cadrul concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul prahovean, cinci candidaţi au reuşit să obţină nota 10. Este vorba despre: Elena Argentina Nan – pentru postul de învăţător, Erika Teszler – Limba germană, Cristian Niţă – Matematică, Ioana-Gabriela Dima – consiliere psihopedagogică şi Gentiana Claudia Purcărea - Asistenţă medicală generală (maiştri instructori).
Procentul celor care au primit note peste 7 sau egale cu 7 este, în judeţul Prahova, de 51,5% (356 de lucrări) înainte de contestaţii, peste media naţională, care este, potrivit edu-ro, de 45,73%. Cu note peste 5 s-au ales 568 de lucrări, iar între 5 şi 5,99 sunt 212 lucrări. Au fost transmise spre evaluare lucrările a 692 de candidaţi. La Limba şi literatura română, cea mai mare notă este 9.70, obţinută de Andreea Roxana Rădoi; la Limba franceză – 9.25 – Mihaela Adriana Antonescu; la Limba engleză – 9.40 – Ioana Gerogescu; la Informatică şi tehnologia informaţiei – 7.90– Roxana Daniela Sora; la Fizică – 8.10 – Graţiela Borsos; la Chimie – 7.80 – Ioana Ghiţă; la Biologie – 9.90 – Ştefania Viorica Giersch; la Cultură civică – 9.35 – Constanţa Ileana Gulea. La nivel naţional, numărul celor care au primit nota 10 la proba scrisă este de 118. Cel mai ridicat procent de note peste 7 sau egale cu 7 (interval 7 - 10) s-a înregistrat în judeţul Cluj (58,81%), iar cel mai scăzut, în judeţul Giurgiu (24,06%). Pe 26 iulie începe seria de repartizări pe posturile libere, prioritate având cei care au obţinut, la concursul din acest an, note egale sau mai mari de 7 – notă care, poate asigura titularizarea. Posturile titularizabile neocupate se vor transforma în netitularizabile, urmând să fie date celor care au note mai mici de 7. După aceea încep detaşările în interesul învăţământului, cu înregistrarea, la Inspectoratul Şcolar Judeţean, până la 21 august, a cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, precum şi a acordurilor pentru detașare în interesul învățământului. Organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului are loc pe 22 august. Între 21 şi 23 august are loc numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcțiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs. În perioada 21-22 august se pot depune documente pentru soluţionarea, în şedinţă de repartizare, a cererilor de completare a normei didactice, în alte unităţi de învățământ şi de deaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată. Pe 22 august se susţin probele practice/orale în profilul postului, iar pe 28 august are loc şedinţa de repartizare pentru completarea normei didactice, în alte unităţi de învăţământ şi de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată.