Ultima editie tiparita in format pdf

Şapte profesori au picat proba scrisă a concursului de ocupare a funcţiilor de conducere din şcoli

Publicat pe 2017-07-18 11:03:59Mihail Marinescu

În această lună se află în plină desfăşurare concursul organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova în vederea ocupării posturilor de conducere (director/director adjunct) din 115 şcoli. Pe 17 iulie a avut loc proba scrisă a concursului, care s-a desfăşurat la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” din Ploieşti şi pentru care s-au înscris 126 de candidaţi. Dintre aceştia, 7 au fost declaraţi respinşi, iar unul nu s-a mai prezentat la examen, anume candidatul pentru postul de director adjunct pentru Liceul Tehnologic Ceraşu.

Cadidaţii care nu au reuşit să obţină punctaj necesar trecerii cu bine de porba scrisă erau pentru posturile de conducere de la: Clubul Copiilor Vălenii de Munte (respinşi ambii candidaţi pentru funcţia de director), Clubul Copiilor Câmpina (funcţia director), Şcoala Gimnazială Telea (funcţia director), Liceul Tehnologic Ceraşu (funcţia director adjunct), Şcoala Fântânele (funcţia director), Liceul Tehnologic Starchiojd (funcţia director adjunct). După proba scrisă, până pe 31 iulie, candidaţii sunt programaţi să susţină probele de evaluare a curriculum-ului vitae şi probele de interviu. Rezultatele finale se vor afişa până la data de 2 august. Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ constă în trei probe. Proba scrisă a presupus rezolvarea, în maximum 90 de minute, a unui test-grilă, în cadrul căruia sunt evaluate în proporție de 50% cunoștinţe privind legislaţia specifică domeniului învățământ preuniversitar şi în proporție de 50% cunoștințe privind managementul educaţional. La această probă, testul-grilă este diferențiat pentru candidaţii înscrişi în vederea ocupării unei funcţii de conducere din unități de învățământ preșcolar, respectiv pentru candidaţii înscrişi în vederea ocupării unei funcţii de conducere din celelalte unităţi de învăţământ. Analiza Curriculumului Vitae este realizată de comisia de concurs, în plen, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute în metodologia de concurs, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc veridicitatea afirmațiilor din CV. La interviul în fața comisiei de concurs (30 de minute) sunt apreciate calitatea și modul de susținere a ofertei manageriale, precum și cunoștințele privind legislația din domeniul învățământ preuniversitar, raportată strict la specificul și nivelul unității de învățământ. Probele sunt evaluate de comisii de concurs constituite, la nivelul inspectoratelor şcolare, din 5 persoane: un preşedinte (inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar) şi 4 membri (2 inspectori şcolari şi 2 directori din unități de învățământ). Punctajele obținute la fiecare probă se fac publice după încheierea probei respective, în aceeași zi. Un candidat poate contesta punctajul acordat la oricare din probele de concurs în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor la ultima probă. Contestațiile se soluționează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la înregistrarea acestora, astfel încât cel târziu în data de 2 august 2017 să fie afișate rezultatele finale ale concursului. Acestea vor fi validate de consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare cel târziu în data de 4 august a.c., iar în perioada 21-23 august vor fi emise deciziile de numire în funcţie începând cu 1 septembrie 2017.