Ultima editie tiparita in format pdf

Spital Municipal de Urgenţă la Ploiești

Publicat pe 2017-07-12 10:23:15

Primarul municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre, împreună cu reprezentanţii administraţiei publice locale, intenţionează să realizeze, la nivelul comunităţii locale, un Spital Municipal de Urgenţă. Implementarea acestui proiect, cu impact direct în creșterea calităţii vieţii și a serviciilor medicale oferite ploieștenilor, se va alinia priorităţilor reformei necesare sistemului sanitar din municipiul Ploiești.

Spitalul Municipal de Urgenţă Ploiești trebuie să urmărească principiile multifuncţionalităţii, complementarităţii şi integrării funcţionale, astfel încât să permită realizarea unui pol de interes urban continuu, în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse din domeniul sanitar, precum şi transpunerea eficientă a strategiilor Ministerului Sănătăţii la nivel teritorial.

Activitatea medicală a noului spital ar trebui să aibă o acoperire cât mai vastă a necesarului de servicii medicale pe diverse patologii, prin realizarea adecvată a consultului interdisciplinar, cu liniile de gardă şi activităţi aferente fiecărei specializări medicale funcţionale în deplină siguranţă. 

În prezent, reţeaua unităţilor spitalicești existente la nivelul municipiului Ploiești este învechită, cu echipamente uzate moral, majoritatea imobilelor în care acestea își desfășoară activitatea fiind într-o stare precară, ca atare impunându-se luarea în analiză a unor măsuri importante în acest domeniu.

„Cu consensul tuturor forţelor politice se poate face un nou spital! În acest sens, s-a constituit si funcţionează un grup de lucru cu reprezentanţii Primăriei, Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Prahova și Direcţiei de Sănătate Prahova, urmând să se găsească, în termenul cel mai scurt, soluţiile optime pentru ca, în cursul acestui an, să demarăm achiziţia de servicii de proiectare în vederea  construirii acestui spital”, a declarat primarul  municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre.