Ultima editie tiparita in format pdf

90 de candidaţi la Titularizare au părăsit concursul în timpul probei scrise

Publicat pe 2017-07-14 11:31:28Mihail Marinescu

Numeroase absenţe au fost înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului de Titularizare din Prahova, fiind vorba despre 114 candidaţi care au preferat să nu se mai prezinte la examen. Tototdată, au mai fost şi 90 de candidaţi care s-au retras din concurs în timpul probei! Astfel, dintr-un total de 896 înscrişi, 692 de teze au fost, în cele din urmă, trimise la corectat.Proba scrisă, pentru posturile din judeţul Prahova, s-au susţinut la C.N. „Ion Luca Caragiale” Ploieşti (învăţători, limba şi literatura română, documentarişti, matematică, informatică); la C.N. „Mihai Viteazul” Ploieşti (educatoare, limba franceză, limba engleză, limba germană, limba spaniolă, limba rromani, fizică, chimie, biologie); la Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti (istorie, ştiinţe socio – umane - cultură civică, psihologie, sociologie, economie, filosofie; profesor consilier, geografie, religie, ed. muzicală/muzică instrumentală, ed. plastică/vizuală, ed. Fizică, ed. tehnologică, discipline tehnice, pregătire instruire practică-maiştri, învăţământ special).

Primele rezultate, marţi, 18 iulie

Rezultatele se vor afişa pe 18 iulie, iar contestaţiile se primesc atât pe 18 iulie (după afişarea rezultatelor, dar până la ora 21:00), cât şi pe 19 iulie (până la ora 15:00). Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul dedicat în data de 25 iulie. Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în şedinţe publice organizate de inspectoratele şcolare în data de 26 iulie. Precizăm că pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

1.595 posturi disponibile
Pentru anul şcolar 2017-2018 sunt puse la dispoziţie 1.595 de posturi complete şi incomplete, dintre care 183 sunt titularizabile. Cele mai multe posturi libere întâlnim la învăţători, 44 la număr, dar şi la educatori, 39 la număr. Alte situaţii: Limba română are doar 2 posturi titularizabile (38 fiind netitularizabile), matematica are 5 (dar cu 50 netitularizabile), o singură catedră întreagă de mate-fizică, limba franceză – 3 titularizabile (60 netitularizabile), limba engleză – 2 titulairzabile (47 tetitularizabile), istoria – 2 posturi titularizabile, fizică – 5 posturi titularizabile, fizică-chimie – cu 2 posturi titularizabile, informatica – 1 post, filologie – 1 post, religia – 5 posturi titularizabile (3 netitularizabile), educaţie – fizică – 5 titularizabile, educaţie – fizică specialişti – 8 posturi titularizabile (53 netitularizabile). Situaţii complicate întâlnim la muzică, educaţie plastică, geografie, unde nu există niciun post vacant pentru anul şcolar 2017-2018.