Ultima editie tiparita in format pdf

24 iunie – Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

Publicat pe 2017-06-20 15:37:52Părintele Şt. Al. Săvulescu

În tezaurul doctrinar al creştinismului, un capitol fundamental îl constituie şi cultul sfinţilor. Pe aceste persoane din cerul creştin, care au atins piscurile desăvârşirii spirituale, le luăm de ocrotitori tainici, de patroni ai noştri, iar ziua comemorării lor este o sărbătoare de profundă semnificaţie morală. în ceata numeroasă a sfinţilor care împodobesc sinaxarul Bisericii strămoşeşti străluceşte prin austeritatea lui morală, ca şi prin sublima lui misiune, Sf. Prooroc loan Botezătorul, pe care Sfânta  Biserică drep măritoare îl sărbătoreşte astăzi. Minunată este naşterea sa, pilduitoare viaţa sa, sublimă - conturând perspective nebănuite -misiunea sa.

Sf. Prooroc loan Botezătorul este fiul preotului Zaharia şi al Elisabetei.

Născut în chip minunat, încă din fragedă vârstă părăseşte casa părintească şi se retrage în pustie, pregătindu-se pentru înalta sa misiune. Era îmbrăcat în haină din păr de cămilă, încins la mijloc cu curea şi se hrănea cu acride şi miere sălbatică. În timp ce Fiul lui Dumnezeu aştepta plinirea vremii, pentru realizarea divinei sale opere de mântuire a neamului omenesc, la capătul unei lumi în agonie, când omenirea se găsea pe marginea prăpastiei, atunci când spuneau ultimele pâlpâiri ale filozofiei păgâne, în această răspântie crucială a istoriei şi civilizaţiei antice, în anul al 15-lea al împărăţiei lui Tiberiu, pe când Ponţiu Pilat era procuratorul ludeei, Irod tetrarh al Galileii, în zilele arhiereilor Ana şi Caiafa, cum spunea Sf. Luca Evanghelistul cu deosebită preciziune, răsuna, în pustia Iordanului, glasul marelui Prooroc, sabie de foc pentru toţi cei ce se abătuseră de la căile Domnului, răscolind sufletele până-n cele mai tainice profunzimi. Chipul lui, de mag din vremuri legendare, era aspru şi totuşi de o blândeţe caracteristică sufletelor mari. Predica lui în împrejurimile Iordanului era preludiul inaugurării împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Al pocăinţei prin apele cristaline ale lacrimilor. Înaintemergătorul Domnului este totodată şi Botezătorul Mântuitorului Hristos. lisus vine din Galileea la Iordan ca să se boteze de către loan.

Ca înainte mergător el binevesteşte apropiata venire a Împărăţiei Cerurilor. Ce este în esenţă împărăţia Cerurilor pe care o vestea marele Prooroc?

 Împărăţia Cerurilor este starea paradisiacă trăită în comuniunea iubirii şi a măririi veşnice, dincolo de acest pământ, în sferele senine ale cerului, fericirea absolută şi eternă, din sânul lui Dumnezeu. Şi aceasta se cunoaşte prin râvnă necontenită întru cele duhovniceşti, prin trăirea noastră permanentă sub faldurile de lumină ale cerului în duhul transfigurator al Sf. Evanghelii. Împărăţia lui Dumnezeu este calea Domnului, calea adevărului, calea luminii, calea mântuirii veşnice. Este trăirea în Hristos, este cerul coborât pe pământ. În împărăţia lui Dumnezeu, omul trăieşte în veac, dar clădeşte pentru veşnicie. Glasul marelui prooroc este tot atât de actual şi astăzi.

Ne porunceşte prin veacuri să ne găsim echilibrul nostru sufletesc, să ne restaurăm noi, cei de astăzi, fiinţa noastră lăuntrică, să reîntronăm pe acest pământ împărăţia lui Dumnezeu în care un loc de frunte să ocupe pacea, armonia şi buna înţelegere între oameni şi popoare, premise esenţiale pentru prosperitatea întregii omeniri, aspiraţii legitime ale tuturor popoarelor de pe toate meridianele globului terestru, în veci de veci, Amin.