Ultima editie tiparita in format pdf

896 de candidaţi pentru proba scrisă a Titularizării

Publicat pe 2017-07-10 11:20:18Mihail Marinescu

Miercuri, 12 iulie, este ziua emoţiilor şi pentru cadrele didactice care doresc să ocupe locuri în învăţământul prahovean în anul şcolar 2017-2018. Este ziua „Concursului de Titularizare”, cum mai este cunoscut concursul organizat pentru ocuparea posturilor/catedrelor. Iniţial, figurau înscrişi 1.056 de candidaţi. Cei mai mulţi erau pentru catedrele de educatoare, 148 fiind numărul persoanelor înscrise (39 posturi titularizabile), dar şi pentru învăţători, 116 candidaţi (44 posturi titularizabile) şi limba română, cu 119 candidaţi (2 posturi titularizabile şi 38 netitularizabile). Conform datelor centralizate de departamentul management al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova mai figurează înscrişi, printre alţii, 88 de candidaţi la limba engleză, 87 la matematică, 42 la limba franceză, 30 la fizică, 17 la biologie etc. Din aceşti 1.056 de candidaţi, 8 au fost eliminaţi pe motiv că nu au respectat anumite cerinţe. De asemenea, 99 de candidaţi merg pe continuitate, intrând în calculul repartizărilor cu notele obţinute în anii anteriori. La susţinerea probelor practice şi a inspecţiilor la clasă, cinci candidaţi nu au primit notă de trecere, alegându-se cu note sub 5. S-au înregistrat şi 46 de absenţe, astfel că, pentru susţinerea probei scrise a concursului de ocupare a posturilor vacante din învăţământul preuniversitar, ce va avea loc pe 12 iulie, au mai rămas în... luptă 896 de candidaţi. Dintre aceştia, 50 provin din alte judeţe. Prahova se află pe locul 5 în ţară în ce priveşte numărul de posturi vacante pentru anul şcolar 2017-2018, cu 1.595 de posturi complete şi incomplete, 183 fiind titularizabile. În faţa judeţului nostru se află Bucureşti, Bihor, Dolj şi Iaşi. Cele mai multe întâlnim la învăţători, 44 la număr, dar şi la educatori, 39 la număr. Alte situaţii: Limba română are doar 2 posturi titularizabile (38 fiind netitularizabile), matematica are 5 (dar cu 50 netitularizabile), o singură catedră întreagă de mate-fizică, limba franceză – 3 titularizabile (60 netitularizabile), limba engleză – 2 titulairzabile (47 tetitularizabile), istoria – 2 posturi titularizabile, fizica – 5 posturi titularizabile, fizică-chimie – cu 2 posturi titularizabile, informatica – 1 post, filologie – 1 post, religia – 5 posturi titularizabile (3 netitularizabile), educaţie – fizică – 5 titularizabile, educaţie – fizică specialişti – 8 posturi titularizabile (53 netitularizabile). Situaţii complicate întâlnim la muzică, educaţie plastică, geografie, unde nu există niciun post vacant pentru anul şcolar 2017-2018. Trei centre pentru examen Candidaţilor li se oferă, pentru redactarea lucrării, patru ore. În judeţul Prahova, proba scrisă a concursului are loc în trei centre de concurs: la C.N. „Ion Luca Caragiale” Ploieşti (învăţători, limba şi literatura română, documentarişti, matematică, informatică); la C.N. „Mihai Viteazul” Ploieşti (educatoare, limba franceză, limba engleză, limba germană, limba spaniolă, limba rromani, fizică, chimie, biologie); la Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti (istorie, ştiinţe socio – umane - cultură civică, psihologie, sociologie, economie, filosofie; profesor consilier, geografie, religie, ed. muzicală/muzică instrumentală, ed. plastică/vizuală, ed. Fizică, ed. tehnologică, discipline tehnice, pregătire instruire practică-maiştri, învăţământ special). Proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor/catedrelor din învăţământul prahovean va avea loc pe 12 iulie. Pe 18 iulie se vor afişa rezultatele, tot atunci urmând să se primească şi eventualele constestaţii, acestea putând fi depuse şi pe 19 iulie. Rezultatele finale se vor afişa pe 25 iulie. Seria de repartizări începe pe 26 iulie, odată cu şedinţa publică de repartizare a candidaţilor care au obţinut la concursul din acest an nota egală sau mai mare de 7, pe posturile titularibile. De menţionat faptul că posturile titularizabile care nu vor fi ocupate la şedinţa de repartizare se vor transfoma în netitularizabile. Urmează detaşările, întâi cele în interesul învăţământului, apoi cele la cerere, până la finele lunii august. Cei care nu au prins post la prima repartizare mai au şanse să se aleagă cu catedre la repartizarea de pe 28 august, care este pentru ocuparea posturilor pe perioadă determinată, ei devenind suplinitori. Pe 30 şi 31 august se organizează repartizare în şedinţă publică pentru candidaţii care au primit note egale sau mai mari de 5.00 la concursul din acest an, după care urmează cei care au primit astfel de note la concursurile din 2013 şi până în 2016 inclusiv.