Ultima editie tiparita in format pdf

Astăzi, 3 iulie, s-a dat startul înscrierilor candidaţilor pentru admiterea în învăţământul liceal

Publicat pe 2017-07-03 10:57:03Mihail Marinescu

Atenţie la completarea fişelor de opţiuni!

După ce au scăpat de emoţiile testelor din cadrul Evaluării Naţionale şi a aflării rezultatelor, absolvenţii de clasa a VIII-a sunt aşteptaţi să se înscrie pentru admiterea la liceu, începând de pe 3 şi până pe 6 iulie. Înscrierile pentru admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se primesc la şcolile gimnaziale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare). Candidaţii care participă la admitere în alte judeţe, se înscriu la Centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de Calendarul admiterii, 3-6 iulie 2017. Centrul special de înscriere pentru elevii din alte judeţe va funcţiona în sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. Democraţiei, Nr. 35. Înscrierea candidaţilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere, conform modelului stabilit de Comisia Naţională de Admitere şi transmis comisiilor de admitere judeţene. Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise în fişă de secretariatele şcolilor şi semnate de directorul şcolii. Fiecare candidat îşi poate copia în fişa-model din broşură, pentru uz propriu, lista de opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor exprimate. Completarea listei de opţiuni se face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui clasei.