Ultima editie tiparita in format pdf

Cronica de Artă plastică: SENTIMENTE

Publicat pe 2017-05-30 16:11:58Serghie Bucur

  O astfel de stare – multiplicată  - am  trăit printre pânzele şi sculpturile expuse pe simezele SALONULUI DE PRIMĂVARĂ 2017, vernisat joi 4 mai, spre seară, cu prezenţa masivă a autorilor lor, în atmosfera Galeriei de Artă din Ploieşti, prezidată de maestrul Marcel Bejgu – preşedintele Filialei prahovene a Uniunii Artiştilor Plastici din România. Varietatea şi valoarea – coordonatele expoziţiei-eveniment tradiţional în viaţa artistică a urbei-capitală de judeţ, au consonat în ansamblul Salonului, cu elocvenţa expresiei coloristice îmbărţişată de solitudinea construcţiei în suprafeţe şi volume. 

Cu fiecare ediţie a Sloanelor – de Primăvară şi respectiv de Toamnă – vocaţia pictorilor, a graficienilor şi a sculptorilor prahoveni aduce un reviriment. Ediţia 2017 a revelat propensiunea către un altfel de  Frumos! Câte exponate, atâtea stări – atâtea sentimente, clipe briliante pentru retine şi spirit. Acea doamnă cu părul albit de viaţă (mama artistului?), model pentru Miltiade Nistoroiu, suprins „În grădină”. cu efuziune melancolică; acel „Profil de fată cu lauri” semnat de maestrul meu în anii Şcoalei de Arte, Ovidiu Paştina, profil de medalie antică; „Faleza” Speranţei Ştefănescu, ruptă din literatrura lui Panait Istrati; stâncosul decupaj zalmoxian care l-a impresionat pe Valter Paraschivsecu, în periplul domniei sale „Spre Vălişoara”; turnul de „Cetate” al Marilenei Ghiorghiţă, din care parcă ar urma să apară bătrânul lui paznic; „Podul înţesat cu amnitiri”, asaltat, la miezul nopţii, pe când era un fel de Nică a lui Ştefan al Petrii, de Florin Şuţu; preerica „Solară” a lui Filip Kollo – poetul ascet, pictorul viziunilor super-dadaist-abstracţioniste; evanescentul „Primul zbor” iscat de vâltoarea delicatlui penel al Cameliei Profirescu; duhovnicescul spaţiu „Casa parohială a Mânăstirii Negru Vodă”, în umbrele înserării pictată de Mihaela Teodorescu; golful cu „Sânci la Kameny Briag”, colţ de lume beethoveniană, de Constantin Mazuru; „Primăvara” într-o eră odinioară posibilă, datorită valenţelor imaginaţiei Anei Maria Bărbos;  elegiacul arbore „Singur” în pânza lui Virgil Potârcă – laureatul Salonului de Primăvartă 2017; structurala „Natură statică cu ghioc”, în stilul Veni Caminschi; dimpotrivă, în pacea finalului de „Nocturnă” chopiniană, „Natura statică” semnată de Victor Munteanu; oază pentru un duel ai cărui combatanţi încă întârzie să sosească pentru confruntare, „Pădurea” Emanuelei Ceapă; ferestre cu primele florilegii ale capricioasei Primăveri 2017, gătite de Geanina Sfinteş, Daniela Moraru, Elisabeta Stănciulescu şi Mihaela Ilie, care dau spre „Câmpul cu maci” al Mariei Urian; enigmaticul „Canope” al unicei Lidia Nicolae. Periplul armoniilor picturale continuă: stilizata „Compoziţie florală” a... Floricăi Ionescu; Neagu-Fănuşienele „Bărci”, care aşteaptă „Frumoşii nebuni ai marilor oraşe”, dacă nu, „Îngerul (care, în plin ceauşism, totuşi) a strigat”!; eminseciana „Poveste a copacului”, ivită pe şevaletul lui Marcel Bejgu, în tonalităţile romanţei „Mai am un singur dor”; în vecinătatea „Revederii” Ligiei Popescu, accentuat baladescă; ermetic-paleolitica „Deschidere”, autor Dragoş Minculescu. Geometria insinuată sub penel s-a înfăţişat privirilor cu mahlerianele „Diviziuni arbitrare II”, de Cristina Anghel şi „Nike” al Anei Oprişoreanu, dizolvându-se în christicul „Temple of Love” al lui Tiberiu Adet, în acordurile brahmsienelor „Naturi statice” semnate de Anca-Maria Drăgoi şi Valeriu Scărlătescu; fizica mişcării  ne-o relevă Adrian Nicolae în „Repaus” şi Emil Craioveanu în „Vertical”, eurithmia – arta dansului – senzualizează ochiul Marian Voicu, graţie personajelor din haute-lisse-ul său „Magie”, Daniela Rândaşu cu misterioşii „Îngerii căzuţi”. Sculptorii: Lucreţia Milea, cu discret-brâncuşiana „Coloana”, Mihail Manta cu machaivelicul „Ochi (al) discordiei”, Justina Bratu cu „Alegoria primăverii”, Constantin Ionescu – filozoficul inel din marmură „D-ale lui Mobus” şi – capodopera genului – „Aurel Vlaicu” – un excelent portret al marelui aviator ardelean, în ghips patinat de vigurosul artist plastic Nicolae Lupu.