Ultima editie tiparita in format pdf

Încep emoţiile pentru Admiterea la liceu

Publicat pe 2017-06-14 16:06:37Mihail Marinescu

Primul obstacol de trecut, Evaluarea Naţională, 19-21 iunie

Absolvenţii învăţământului gimnazial vor susţine luni, 19 iunie, prima probă din cadrul Evaluării Naţionale, anume la Limba şi literatura română, după care, pe 21 iunie, urmează proba la Matematică, ambele probe fiind scrise. Media obţinută are o pondere de 80% din calculul mediei de admitere, faţă de 75% cât era până în acest an, Evaluarea Naţională având un rol foarte important pentru Admiterea la liceu. Media de admitere se calculează indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci. Media generală de absolvire a claselor V-VIII şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat. În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii: a) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; b) media generală de absolvire a claselor V-VIII; c) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale; d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale. Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, 3-6 iulie 2017, la şcolile gimnaziale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare). Candidaţii care participă la admitere în alte judeţe, se înscriu la Centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de Calendarul admiterii, 3-6 iulie 2017. Centrul special de înscriere pentru elevii din alte judeţe va funcţiona în sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. Democraţiei, Nr. 35. Înscrierea candidaţilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere, conform modelului stabilit de Comisia Naţională de Admitere şi transmis comisiilor de admitere judeţene. Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a, valabilă pentru prima etapă de Admitere, are loc pe 12 iulie.