Ultima editie tiparita in format pdf

Fructuoasă colaborare Şcoală-Biserică, la Mizil

Publicat pe 2016-01-28 11:24:32Prof. Laurenţiu Bădicioiu

*Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” îşi onorează ocrotitorul spiritual, acad. Grigore Tocilescu

Cu ocazia prăznuirii Sf. Ierarh Grigorie Teologul, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” din Mizil, a organizat, pe 25 ianuarie a.c., ediţia omagială, a X-a, a Zilei Liceului. Prin această sărbătoare se consfinţeşte parteneriatul întru promovarea culturii creştine şi intensificarea  relaţiei dintre Biserică şi Şcoală.

Cu zece ani în urmă, la iniţiativa Pr. Gheorghe Croitoru, de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” şi printr-o fructuoasă colaborare cu Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, director fiind atunci, ca şi acum, prof. Victor Minea, s-a organizat prima ediţie a Zilei Şcolii, sărbătoare permanentizată de zece ani.

Anul acesta, la ediţia jubiliară, a X-a, au fost prezenţi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, prof. Cristina Petre – inspector şcolar pentru educaţia permanentă şi activităţi extraşcolare, prof. Rodica Şendroiu – inspector şcolar de religie, dar şi reprezentantul Patriarhiei României, consilierul patriarhal Pr. David Păstroiu. Acesta a oferit, din partea Patriarhiei României, în semn de preţuire şi de recunoştinţă pentru merite deosebite în păstrarea credinţei strămoşeşti şi promovarea culturii creştine, diploma omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur” cu medalie directorului Liceului Teoretic „Grigore Tocilescu” din Mizil, prof. Victor Minea.

În sala de festivităţi a liceului au fost prezenţi, din partea Protoieriei Urlaţi, Pr. Ion Negoiţă, şi fostul protoiereu, Pr. Ştefan Muşat. Au participat preoţii bisericilor mizilene, dar şi din împrejurimi: Pr. Romeo Ardeleanu, Pr. Ştefan Ardeleanu, Pr. Păun Cergău, Pr. Tincu Pătru. Pr. Petroniu. A fost oficiată o slujbă de Te-Deum după care s-au pomenit foştii profesori sau elevi ai liceului care au adormit întru Domnul. 

Un foarte apropiat prieten al liceului, Pr. Mihail Milea, profesor la Seminarul teologic „Chesarie Episcopul”, mizilean la origine, a ţinut să fie prezent la acest sărbătoresc moment.

Elevii şi părinţii au fost reprezentaţi de ec. Claudiu Minea, din partea Comitetului de părinţi şi Silviu Deaconescu, preşedintele Consiliului elevilor din şcoală.

Colaborarea constantă şi fructuoasă cu Liga Tineretului Creştin Ortodox din Mizil i-a adus în sala de festivităţi pe neobositul Dumitru Vasilescu, judecător Angelica Popescu şi inginer Iulian Oleş. Părintele diacon, Alexandru Croitoru, a ţinut o prelegere despre viaţa şi opera teologică a Sf. Grigorie Teologul.

Programul artistic a fost foarte bine pregătit de profesoara de educaţie muzicală, Ioana Mihai, împreună cu un numeros grup de elevi de la mai multe clase, iar profesorul de religie, Daniel Ivan, a ilustrat, cu ajutorul elevilor, perspectiva istorico-religioasă a sărbătorii.

Şi instituţia gazdă a oferit, în final, diplome atât reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, Protoieriei şi Patriarhiei Române, cât şi unor foşti inspectori şcolari generali, cu care şcoala a avut o excelentă colaborare.

În sala de festivităţi a Liceului Teoretic „Grigore Tocilescu” au fost prezenţi peste 120 de elevi şi majoritatea cadrelor didactice ale şcolii.