Ultima editie tiparita in format pdf

Evaluarea formativă a directorilor şi a profesorilor

Publicat pe 2017-06-13 20:02:57Prof. Lăcrimioara Cojoianu, inspector şcolar pentru management instituţional

Evaluarea formativă a resursei umane din orice domeniu de activitate aduce numai beneficii acelei instituţii. În învăţământ, acest tip de evaluare reprezintă un factor important pentru asigurarea calităţii educaţiei. În acest context, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova este implicat în proiectul european ERASMUS + “EVALUATION OF SCHOOL LEADERSHIP AND TEACHING PRACTICE” (EOSLATP)din septembrie 2015. Coordonatorul proiectului este Inspectoratul Şcolar General din Ţara Bascilor şi avem ca parteneri alte trei inspectorate din Portugalia, Lithuania şi Bolzano. Colaborăm, de asemena, în acest proiect, pentru partea ştiinţifică, cu Universitaea din Cumbria, Marea Britanie şi cu Universitatea din Cipru. Obiectivele proiectului se referă la identificarea criteriilor, indicatorilor, strategiilor, dovezilor şi a exemplelor de bune practici referitoare la evaluarea directorilor şi a cadrelor didactice, furnizarea inspectoratelor şi unităţilor de învățământ a unor strategii şi instrumente de evaluare comune, încadrate în dimensiunea europeană, furnizarea unor instrumente on-line care vor fi utilizate pentru formarea inspectorilor, directorilor, cadrelor didactice în ceea ce priveşte procesul de autoevaluare/evaluare, furnizarea unei baze de date cu centre de formare, cu universități şi cu informații utile pentru alegerea unor programe de formare dorite, promovarea dimensiunii europene a tuturor activităţilor proiectului care vin în sprijinul tuturor partenerilor şi a altor țări, diseminarea tuturor propunerilor, concluziilor şi a rezultatelor finale obţinute prin implementarea proiectului. Rezultatele finale ale proiectului vor fi concretizate în: rapoarte comparative referitoare la evaluarea directorilor şi a profesorilor din fiecare ţară parteneră, Ghidul evaluării directorilor (School Leadership Assessment Giude), Ghidul evaluării cadrelor didactice (Teaching Practice Assessment Guide), Curs moodle – „Procesul de evaluare a cadrelor didactice”. Activitățile proiectului sunt structurate astfel: diseminarea proiectului (pe parcursul celor 2 ani de implementare a proiectului fiecare partener va disemina, conform unei planificări, obiectivele proiectului, conținutul programului de formare, concluziile şi rezultatele obţinute în urma întâlnirilor transnaţionale, rezultatele finale (curs moodle, analize, rapoarte, ghiduri), întâlniri transnaționale ale partenerilor, elaborarea şi completarea chestionarelor inițiale pentru analiza sistemelor de evaluare a directorilor şi a profesorilor, analiza chestionarelor în cadrul întâlnirilor partenerilor, sesiune de formare a echipelor de proiect din fiecare țară parteneră în cadrul Universității din Cumbria, Marea Britanie, elaborarea cursului de formare (moodle) –„Procesul de evaluare a cadrelor didactice”, postarea/încărcarea cursului de formare pe platforma proiectului şi utilizarea acestuia de către fiecare partener, elaborarea ghidurilor –„Evaluarea directorilor” (School Leadership Assessment Guide), „Evaluarea cadrelor didactice” (Teaching Practice Assessment Guide) şi traducerea lor în limba maternă a fiecărui partener, elaborarea rapoartelor finale, conferinţa de lansare şi conferința finală internaţională – Bilbao - Ţara Bascilor Spania, care va avea loc în luna iulie 2017. În fiecare ţară participantă la acest proiect s-au derulat întâlniri de lucru pentru elaborarea ghidurilor şi a cursului de formare pentru inspectori şi directori. Inspectoratul Şcolar Prahova a găzduit echipă internaţională a proiectului în luna ianuarie 2016, perioadă în care s-a lucrat intens la definitivarea conţinutului ghidului de evaluare a activităţii didactice a profesorilor. În timpul aceşti vizite de lucru a fost organizată şi o masă rotundă în cadrul Consiliului Judeţean Prahova, la care au participat inspectori, directori, cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi din cel universitar – UPG Ploieşti, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene. S-au purtat discuţii pe marginea evaluării şi a formării continue a personalului didactic şi a celui de conducere, oaspeţii fiind intersaţi de sitemul de evaluare şi de cel de formare a cadrelor didactice din România. În momentul actual sunt definitivate ghidurile de evaluare. În martie 2017, întâlnirea de lucru pentru definitivarea cursului de formare a avut loc în Bolzano – Regia Autonomă din Tirolul de Sud-Italia, urmând să fie postat acest curs pe platforma proiectului la sfârşitul lunii iunie 2017. Pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova aceste produse finale vor constitui adevărate surse de inspiraţie în ceea ce priveşte modalităţile, criteriile şi procedurile de evaluare în context european.