Ultima editie tiparita in format pdf

Au început înscrierile pentru „titularizare”

Publicat pe 2017-05-17 12:51:58Mihail Marinescu

La Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova au început ieri, 16 mai a.c., înscierile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cunoscut şi sub denumirea de Concurs de Titularizare. Perioada înregistrării dosarelor de înscriere a candidaților se încheie pe 22 mai. Perioadele 23-29 mai, respectiv 6-10 iulie sunt pentru validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfășurare a concursului (neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoţiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs), pentru absolvenții promoției 2017/absolvenţii 2017 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.
  În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2017 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 12 iulie 2017. Absolvenţii promoţiei 2017 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică. Pe 29 mai se afişează lista candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale şi a inspecțiilor speciale la clasă. Desfăşurarea probelor practice/orale şi a inspecțiilor speciale la clasă este prevăzută pentru 30 mai-30 iunie 2017. Proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor/catedrelor din învăţământul prahovean va avea loc pe 12 iulie. Pe 18 iulie se vor afişa rezultatele, tot atunci urmând să se primească şi eventualele constestaţii, acestea putând fi depuse şi pe 19 iulie. Rezultatele finale se vor afişa pe 25 iulie.

183 posturi sunt titularizabile

Pentru anul şcolar 2017-2018, în judeţul Prahova sunt vacante 1.595 de posturi, complete şi incomplete. Dintre acestea, doar 183 de posturi sunt cu contract pe perioadă nedeterminată, adică titularizabile. Cele mai multe întâlnim la învăţători, 44 la număr, dar şi la educatori, 39 la număr. Alte situaţii: Limba română are doar 2 posturi titularizabile (38 fiind netitularizabile), matematica are 5 (dar cu 50 netitularizabile), o singură catedră întreagă de mate-fizică, limba franceză – 3 titularizabile (60 netitularizabile), limba engleză – 2 titulairzabile (47 tetitularizabile), istoria – 2 posturi titularizabile, fizica – 5 posturi titularizabile, fizică-chimie – cu 2 posturi titularizabile, informatica – 1 post, filologie – 1 post, religia – 5 posturi titularizabile (3 netitularizabile), educaţie – fizică – 5 titularizabile, educaţie – fizică specialişti – 8 posturi titularizabile (53 netitularizabile). Situaţii complicate întâlnim la muzică, educaţie plastică, geografie, unde nu există niciun post vacant pentru anul şcolar 2017-2018.

Centre de concurs
În judeţul Prahova, proba scrisă a concursului are loc în trei centre de concurs, repartizarea disciplinelor pe centru fiind următoarea: Centrul nr. 1 – Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” Ploieşti, strada Gh. Doja nr. 98 (învăţători, limba şi literatura română, documentarişti, matematică, informatică); Centrul nr. 2 – Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti, Bulevardul Independenţei nr. 8 (educatoare, limba franceză, limba engleză, limba germană, limba spaniolă, limba rromani, fizică, chimie, biologie); Centrul nr. 3 – Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti, strada Constructorilor nr 8 (istorie, ştiinţe socio – umane - cultură civică, psihologie, sociologie, economie, filosofie; profesor consilier, geografie, religie, ed. muzicală/muzică instrumentală, ed. plastică/vizuală, ed. Fizică, ed. tehnologică, discipline tehnice, pregătire instruire practică (maiştri), învăţământ special). Seria de repartizări începe pe 26 iulie, odată cu şedinţa publică de repartizare a candidaţilor care au obţinut la concursul din acest an nota egală sau mai mare de 7, pe posturile titularibile. De menţionat faptul că posturile titularizabile care nu vor fi ocupate la şedinţa de repartizare se vor transfoma în netitularizabile şi vor fi puse la dispoziţia celor care au primit mai puţin de nota 7.