Ultima editie tiparita in format pdf

25 Martie – Buna Vestire

Publicat pe 2017-03-21 12:43:06Preot Ştefan Al. Săvulescu

Praznicul Bunei Vestiri îl serbîăm în fiecare an, la 25 martie. Acea zi fericită şi plină de bucurie duhovnicească pentru neamul românesc, zi în care îngerul Gavriil a vanit la Sfânta Biserică, unde se afla în rugăciune Fecioara Maria şi i-a adus vestea cea mare şi binefăcătoare, că va aduce pe lume şi va purta în braţe pe Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul sufletelor noastre.

Ziua aceea fericită în care s-a descoperit lumii întregi „taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută”, ziua aceea mare în care Fiul lui Dumnezeu îşi ia sălaş de om în pântece de fecioară şi astfel Fiul lui Dumnezeu se face Fiul omului.

Cu mintea copleşită de o asemenea minune, cu inima plină de sfântă bucurie pentru această solie pe care îngerul lui Dumnezeu o face uneia dintre fiicele pământului, purcedem şi noi să ne apropiem de lumina acestui praznic, de taina pe care o cuprinde el şi să arătăm cine este aceea pe care cerul a ales-o să fie „Născătoare de Dumnezeu”.

Noi, Născătoare de Dumnezeu, venim la acest prazic luminos către lumina feţei tale, călăuziţi de Sfânta Scriptură, ajutaţi de Sfânta Biserică în mijlocul căreia Tu stai ca „rugul aprins”, primind rugăciunile şi lacrimile noastre şi ducându-le sus în Ceruri, către Fiul tău, Dumnezeul nostru.

Îngerul Domnului se închină înaintea Fecioarei Maria, o salută cu salut îngeresc şi nemaiauzit. Şi când te gânşeşţti că sunt unii oameni care îşi zic „creştini” şi susţin că ştiu Sfânta Scriptură, dar nu dau cinstea cuvenită şi o coboară în rândul oamenilor de toate zilele pe Maica Domnului. O, Doamne, câtă întunecare de minte este la asemenea „creştini”.

Fecioara Maria devine împlinirea făgăduinţelor şi proorocirilor din spiţa lui David, crescută şi ocrotită ca o floare în grădina darurilor. Ea a devenit, din clipa auzirii cuvintelor îngereşti şi primirea lor, izvorul nădejdilor şi al credinţei puternice în dumnezeirea Fiului său, prin asigurarea că „la Dumnezeu toate sunt cu putinţă”.

Ca încheiere a acestor sfinte cuvinte închinate marelui praznic al Bunei Vestiri, să deschidem pagini din tezaurul scrierilor Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi să ne amintim de duioasele cuvinte ale Sf. Gherman – Patriarhul Constantinopolului, pe care să le aducem şi noi ca o ofrandă în faţa icoanei Maicii Domnului, zicând: „iar noi, Fecioară, cu credinţă, te binecuvântăm, în veci te fericim şi te mărim. Căci cu adevărat fericit a fost tatăl tău Ioachim. Fericită a fost şi maica ta Ana, fericit templul sfânt în care te-ai închinat şi Zaharia, arhiereul care te-a primit în braţele sale”. La aceste cuvinte minunate să luăm martor şi pe Sfântul Marcu al Efesului şi odată cu el să îngenunchem astăzi la sărbătoarea cea mare a Bunei Vestiri şi să zicem: „Fericiţi sunt toţi aceia care rămân în casa ta şi în vecii vecilor te vor lăuda. „Fericiţi sunt cei ce văd icoana ta prin care ne dăruieşti nouă şi lumii întregi sfântă şi înaltă binecuvântare”.

De atunci şi mereu veselindu-ne de această veste bună, toată nădejdea noastră spre Tine o punem. Maica lui Dumnezeu, păzeşte-ne pe noi sub sfânt acoperământul tău, în veci de veci. Amin.