Ultima editie tiparita in format pdf

Cartea de Istorie: PLOIEŞTI – MAGNA-CARTA

Publicat pe 2017-04-26 10:43:16 Serghie Bucur

 Uriaşul proiect editorial MAREA CARTE A PLOIEŞTILOR, iniţiat şi monitorizat de dl ing. Constantin Trestioreanu, preşedintele Societăţii Culturale PLOIEŞTI-MILENIUL III şi onorabila d-sale Societate, a revenit în actualitate prin apariţia, sub aceleaşi fericite auspicii, prin volumul II, ECONOMIA, sub redacţia domnilor prof. dr. Gheorghe Marinică şi ing. Constantin Trestioreanu, în cursul anului 2016. Volumul I, apărut prin 2012, lansat – cu sesiune de referate şi coumincări – în aula Bibliotecii Academiei Române, în februarie 2014, cu participarea multora dintre redactorii acestei imense lucrări, urmîtoarea,   în vara 2014, în sala Europa a Consiliului Judeţean Prahova, tratează „istoria, populaţia, urbanismul, administraţia, serviciile publice şi domenii adiacente care conturează fizionomia unei aşezări de talia Ploieştilor”. „Volumul al II-lea descrie „întreaga viaţă economică a Ploieştilor, în context naţional şi mondial”. (Din „Cuvânt înainte”, de acad. Mircea Petrescu). 

Pe parcursul a pesre 900 de pagini, Secretariatul redacţional – Gheorghe Marinică, Marian Chirulescu, Dorin Stănescu şi Polin Zorilă – a asamblat studiile semnate astfel: Partea I – Agricultura, de Gheorghe Marinică; Partea a II-a, Comerţul, de Laura-Cristina Geală; Partea a III-a, Meşteşugurile şi Industriile, de Constantin Vrânceanu; Partea a IV-a, Construcţiile, de Constantin Ilie; Partea a V-a, Transporturile şi Telecomunicaţiile, de Dorin Stănescu; Partea a VI-a, Instituţiile publice şi Organizaţiile profesionale, de Constantin Vrânceanu; Partea a VII-a, Viaţa economică, cronologie selectivă, de Marian Chirulescu.

Veritabil giuvaier documentaristic, Marea Carte a Ploieştilor ni se relevă, şi prin volumul al II-lea, opera excepţională a unui grup de specialişti de elită, uimind prin amploarea istorică şi ştiinţifică de nivel academic. Valoarea enciclopedică a acestui volum o remarcă dl acad. Mircea Petrescu atunci când, în acelaşi „Cuvânt înainte”, menţionază „Faptul că studiul este construit într-o viziune unitară, tratând viaţa economică în mod evolutiv, pe epoci şi perioade istorice”.

Dacă ne amintim doar de romanul lui Cezar Petrescu, AURUL NEGRU şi de reportajul UNDE VÂNTUL MIROASE A PETROL, de Ioan Grigorescu – ambii scriitori merită această întoarcere în timp, plină de recunoştinţă –, avem încă odată prilejul să subscriem, citind mai departe, din „Cuvântul înainte”, încă o apreciere a d-lui acad. Mircea Petrescu: „Recunoaşterea valorii şcolii româneşti în acest domeniu de vârf al economiei  este ilustrată şi prin faptul că Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a pregătit specialişti din peste 90 de ţări, care, prin profesionalismul lor, onorează învăţământul superior românesc”.

Spiritul enciclopedic al acestui complex tratat ştiinţific, numai economia spaţiului tipografic ni-l comprimă, prin urmare, amintim câteva din cele mai expresive repere din Cuprinsul său: Barierele oraşului, Lipscanii, Contrabanda, Oborul de vite şi cereale, Restaurante, cârciumi cofetării, Cinematografe, Al II-lea Război Mondial, Hoteluri; Naţionalizarea; VEGA, Astra Română, DERO, Progresul, UPETROM 1 Mai, Teleajen, Petro-Brazi, Carotajul, IUC, UZUC, 24 Ianuarie, UZTEL, CONPET, ICERP, IPIP, Petro-Consult, Clădirile, Halele Centrale, Cutremurele, PTTR, Drumurile rutiere şi feroviare, Gările – Sud, Nord, Est şi Vest, Personalul CFR, Expansiunea edilitară sufocantă, Cum întorcea trenul „Ca la Ploieşti”, Ceremoniile regale şi politice, Vizitele Suveranilor, „Republica de la Ploieşti” – 7/8 VIII 1870, UJCM, Piaţa Muncii, Şomajul, CARP. Sindicatele.

Din convorbirea telefonică avută cu dl ing. Constantin Ilie – sponsorul acestui volum, într-un tiraj de 150 de exemplare –,  pe  5 aprilie curent, am aflat că volumul al III-lea – CULTURA – este în fazele de finalizare, acesta, împreună cu precedentele urmând a însemna ofranda Societăţii Culturale Ploieşti-Mileniul III adusă Centenarului pe care România îl va împlini şi sărbători la 1 Decembrie 1918!

Să ne ajute Dunezeu!