Ultima editie tiparita in format pdf

197 de candidaţi pentru examenul de obţinere a definitivării în învăţământ

Publicat pe 2017-04-19 10:33:07Mihail Marinescu

Joi, 20 aprilie, se susţine proba scrisă a examenului de definitivare în învăţământ. Pentru judeţul Prahova figurează înscrişi 197 de candidaţi, aceştia dând examenul la Colegiul Naţional „Jean Monnet” din Ploieşti. Rezultatele se vor afişa pe 25 aprilie, iar înregistrarea contestaţiilor este programată pentru 25 şi 26 aprilie. Timp pentru recorectare este până pe 29 aprilie, data de 30 aprilie fiind pentru afiuşarea rezultatelor finale. Reamintim faptul că nota minimă de promovare a examenului este 8. De asemenea, din acest an, Ministerul Educaţiei a introdus câteva reguli noi peentru definitivare: Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de finalizarea reluării, de fiecare dată, a stagiului de practică cu durata de un an şcolar şi de achitarea, la unitatea de învăţământ la care se depune dosarul de înscriere, a unei taxe în cuantum de 300 lei. Aceştia trebuie să aibă adeverință și copie a chitanței privind achitarea taxei de înscriere la examen. Cei care depăşesc vechimea de 7 ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru didactic calificat, precum şi candidaţii care au susţinut examenul naţional de definitivare în trei sesiuni fără să promoveze, dar care au finalizat, de fiecare dată, reluarea stagiului de practică cu durata de un an şcolar, se pot înscrie pentru susţinerea acestui examen în sesiunea 2017, conform programului. Candidaţii trebuie să îndeplinească toate celelalte condiţii legale în vigoare privind participarea la examenul naţional de definitivare în învăţământ. Cine a susținut pentru a treia oară examenul național de definitivare în învățământ în sesiunea 2016, fără să promoveze, se poate înscrie la acest examen în sesiunea 2018, după efectuarea unui nou an de stagiu, în condițiile legii. Structura examenului: etapa I este eliminatorie şi cuprinde susținerea a două inspecţii de specialitate, realizate la 4 activități didactice, plus evaluarea portofoliului profesional; etapa a II-a are o probă scrisă (un subiect din disciplina de specialitate şi un subiect din metodica predării disciplinei de specialitate). În structura lucrării scrise, subiectul de specialitate are o pondere de 60% iar subiectul de metodică de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu.